Meddelelse vedrørende ændring af afregning af feriegodtgørelse for visse grupper af rådighedspersonel m.fl.

Som følge af overgangen til ny ferielov og samtidighedsferie ændres afregningen af feriegodtgørelse for visse grupper af rådighedspersonel m.fl.

Afregning af feriegodtgørelse med 12,5 pct. vil ske månedsvis til feriekonto. Det medfører, at der fremadrettet ikke – som hidtil – vil blive udbetalt særlig feriegodtgørelse med lønnen for april. I stedet vil der løbende blive indbetalt feriepenge på 12,5 pct. af den ferieberettigede løn til FerieKonto. Efter indefrysningsperioderne (1. september 2019 – 31. december 2019 og 1. januar 2020 – 31. august 2020) kan feriepengene hæves fra FerieKonto i takt med, at man holder ferie. Feriepengene hæver man fra FerieKonto via hjemmesiden www.borger.dk.

Ændringen vil fremgå af de berørte medarbejdergruppers lønseddel.

Er man uden for arbejdsmarkedet, f.eks.  fordi man er pensioneret, hæves feriepengene ligeledes fra www.borger.dk