Meddelelse vedrørende særlig feriegodtgørelse for visse grupper af rådighedspersonel m.fl.

FPS er blevet opmærksomme på, at der i forbindelse med den seneste lønkørsel er sket en fejl fsva medarbejdere, der bliver afregnet på en særlig lønkode 5030 (særlig feriegodtgørelse). Fejlen vedrører visse medarbejdergrupper- primært inden for gruppen af rådighedspersonel (dvs. ikke fastansatte medarbejdere). Fejlen er sket i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, hvor vi som bekendt skal indefryse feriegodtgørelse.

Der skulle have været indefrosset 12,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Ved en fejl er man også kommet til at indefryse beløbet fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Feriegodtgørelsen for denne periode skulle have været udbetalt som særlig feriegodtgørelse med aprillønnen.

Lønkode 5030 omfattede i 2019 ca. 2220 medarbejdere. Det vil dog forventeligt være et lavere antal, der er påvirket af fejlen, da det kræver, at man har været aktiveret i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Nedenstående oversigtsskema visser de medarbejdergrupper, der kan være tale om.

Forsvarets Personeltjeneste og Forsvarets Regnskabsstyrelse er i gang med at rette fejlen, så pengene kan blive udbetalt ved næste lønkørsel. Du behøver derfor ikke selv at gøre noget, da fejlen bliver rettet fra centralt hold.

PKAT Medarbejdergrupper
250 Rådighedspersonel organiseret under  HKKF
270 Værnepligtige sergenter
274 Officerer af reserven organiseret under HPRD (gl. ordning)
277 Stampersonel Rådighedstjeneste organiseret under CS
278 Sundhedsfaglig rådighedspersonel
683 Stampersonel m. rådighed
684 Officerer af reserven organiseret under  HPRD (ny ordning)
685 Beredskabsofficerer af reserven på rådighed organiseret under  HPRD
686 Beredskabsofficerer, chefer, af reserven på rådighed organiseret under HPRD
702 Regulativlønnede på Christiansø (timelønnede)
715 Musikerassistenter (timeløn) organiseret under Dansk Musikerforbund
781 Timelønnede

Kontakt foreningens sekretariat såfremt du har spørgsmål til ovenstående via tlf. 3314 1601 eller via mail hprd@hprd.dk