Nu kan du læse hele DS 9 rapporten

I lederen i det kommende RESERVEN nr. 1 /2015 skriver formanden, oberstløjtnant-R Jan Hjorthøj bl.a.:

Godt Nytår og tillykke. Nu er det tid til at se fremad og sammen med Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet skabe fremtidens Reserve i Danmark. Den politiske godkendelse den 19. december 2014 af DS-9 rapporten eller ’Rapport vedrørende Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven’ er en milepæl for Reserven i Danmark. For første gang i mange år har vi en politisk bredt forankret langtrækkende ’strategi / doktrin’ for Reservens anvendelse. Kampen for at justificere vores eksistens og formål er hermed forbi.

Nu gælder det om at få bragt de gode tanker ud i virkelighedens verden. Det vil stille krav til Reservisten om at acceptere at forskelsbehandlingens tid er forbi – på godt og ondt. Der vil blive forventet og krævet det samme af os som af vores heltidsansatte kolleger, når uniformen er på. Samtidigt vil vi også have de samme muligheder for tjeneste, karriere og uddannelse, hvis vi alle forstår at vise vores værd og relevans. Det bliver ikke uden udfordringer for den enkelte Reservist, de civile arbejdsgivere, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabet samt i særdeleshed HPRD.

Du kan læse rapporten og dens bilag ved at følge nedenstående links.

Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven

Bilag til Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven