Ny chefrådgiver fra reserven støtter Hæren

HC_og_Peter_Heering_2_(1_of_1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Hærstaben

Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, har ansat oberst af reserven, Peter Heering, som sin rådgiver. Det sker som et led i totalstyrkekonceptet, hvor formålet er, at personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige skal integreres i Forsvarets faste struktur.

På billedet lykønsker chefen for Hærstaben, generalmajor Hans Christian Mathiesen Peter Heering, da han netop er udnævnt til oberst af reserven.

Læs mere på Hærstabens hjemmeside her

FAKTA OM TOTALSTYRKEKONCEPTET.

Totalstyrkekonceptet, fordrer at de nuværende reservestrukturer integreres i den faste struktur, og de nuværende rådighedskontrakter afløses af deltidsansættelse. Den samlede personelstyrke opdeles fremadrettet i fuldtidsansat personel, deltidsansatte personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige, hvor deltidsansat personel og Hjemmeværnets frivillige udgør Forsvarets og Hjemmeværnets samlede personelreserve.

Arbejdet med at implementere totalstyrkekonceptet forventes at være fuldt færdigt i 2017.