Ny procedure for HPRD kontingentopkrævning

HPRD indfører i 2017 nye procedurer for kontingentopkrævning. Ændringerne består overordnet i, at alle medlemmer nu som udgangspunkt skal være tilmeldt Betalingsservice, og at kontingentopkrævningen fremover vil blive opdelt i fire rater.

Vi har i flere år drøftet mulighederne for at justere vores procedurer for kontingentopkrævning, og nu tager vi første skridt i den henseende. Der er flere hensyn, vi ønsker at tilgodese med de nye procedurer. Først og fremmest handler det dog om at mindske den administrative belastning af sekretariatet, og det er derfor, alle medlemmer fremover skal tilmelde deres kontingentopkrævning til Betalingsservice. Herudover har mange givet udtryk for, at det opleves som dyrt, når kontingentbetalingen foretages årligt. Derfor opdeler vi fremadrettet kontingentopkrævningen i fire kvartalsvise rater.

Kontroller, at du er tilmeldt Betalingsservice
Vi opfordrer alle nuværende medlemmer til at kontrollere, at I er tilmeldt Betalingsservice (mange er tilmeldt allerede). Er du ikke tilmeldt Betalingsservice koster det fremadrettet 150,- kr. i gebyr at få tilsendt kontingentopkrævningen med posten. Gebyret dækker den administrative belastning forbundet med den manuelle kontingentopkrævning.

Opkrævning for kontingentåret 2017
For nuværende medlemmer vil kontingentbetalingen for 2017, som hidtil foregå som én samlet betaling i form af den netop udsendte årsopkrævning. Nuværende medlemmer vil derfor ikke opleve nogen ændringer før kontingentopkrævningen i 2018. Nye medlemmer vil derimod opleve kvartalsvis kontingentopkrævning med det samme.

 

Kontingentsatserne for 2017 er:

KONTINGENTTYPE

Nuværende medlemmer

Opkrævning for 2017

Nye medlemmer per 1/1 2017

Kvartalsvist

Medlemmer over 30 år med:
·     Basis- og tillægskontrakt (OF-GRP)
·     A- og B-kontrakt (BRS)
·     Reaktionsstyrkekontrakt
·     Korttidskontrakt
980,- kr. 249,- kr.
Medlemmer under 30 år med:
·     Basis- og tillægskontrakt (OF-GRP)
·     A- og B- kontrakt (BRS)
·     Reaktionsstyrkekontrakt
·     Korttidskontrakt
675,- kr. 169,- kr.
Medlemmer med:
·     Basis- og tillægskontrakt (SG/KS-GRP)
·     Basiskontrakt eller ingen kontrakt (passive)
·     Abonnement på RESERVEN
·     Associerede medlemmer
410,- kr. 99,- kr.
Elever på Forsvarets skoler
(dog ikke elever på efter- og videreuddannelse)
25,- kr. 25,- kr.

Vær opmærksom på, at dit kontingent til HPRD er fradragsberettiget, når du har en rådighedskontrakt.