Læs mere om de Nye Videreuddannelseskurser

Forsvarets videreuddannelseskurser

Forsvarets videreuddannelseskurser er en del af Forsvarets nye fleksible videreuddannelsesforløb og til dels afløseren for det hidtidige VUT I for officerer.
Videreuddannelseskurserne (også kaldet VUK’er) er således adgangsvejen til et højere funktionsniveau for officerer, men det giver også mulighed for, som ekspert eller sagsbehandler, at videreuddanne sig inden for specifikke militærfaglige områder, som ikke udbydes i det civile uddannelsessystem.

Vedhæftet er de to dokumenter, som beskriver henholdsvis hvilke uddannelser der udbydes samt de specifikke datoer for de enkelte kurser.
Det er således muligt løbende at holde sig orienteret om nye videreuddannelseskurser – ansøgningsfrister samt datoer for udbud fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser.

Læs de to dokumenter her:
VUK-oversigt
VUK datoer