Nyt forsvarsforlig 2013-2017

Der er mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en bred aftale om forsvarets ordning for perioden fra og med 2013 til og med 2017.

Med aftalen får danskerne et forsvar, der er effektivt og moderne, og hvor den positive udvikling i økonomien fastholdes og styrkes.

Danmark vil forsat have et veludrustet og veluddannet forsvar, der er klar til at deltage i internationale missioner.

Læse hele aftalen her: Forsvarsforliget 2013-2017 og bemærk side 19 i aftalen vedr. Reserven.