Den nyvalgte bestyrelse har afholdt sit første møde

Den 18. marts konstituerede den nyvalgte bestyrelse sig. Formanden orienterede om sine tanker i forhold til, at bestyrelsen skal være i momentum med alle ting, men at folk ude fra bestyrelsen skal kunne træde i karakter i forhold til diverse opgaveløsninger. Planlægningen skal være bedre og transparent, så alle opgaver bliver løftet med hjælp fra alle i bestyrelsen.

Formanden ønskede at bestyrelsen skulle konstituere sig således at det er repræsentativt for den organisation man repræsenterer. Målet var at lave en klar arbejdsstruktur, så opgaverne blev løftet så effektivt som muligt, bestyrelsesmedlemmerne i mellem.

Konstitueringen udmøntede sig bl.a. på følgende vis:

Næstformand 1 (NF1) med tyngde omkring det interne i foreningen og med bl.a. følgende opgaver:

  • Foreningens drift.
  • Feltsports-, kreds, og økonomiudvalg.
  • NF1 skal arbejde tæt sammen med sekretariatet.

Medlem af bestyrelsen OL-R Jesper Schneider blev valgt til denne opgave.

Næstformand 2 (NF2) med tyngde omkring det eksterne arbejde i foreningen og med bl.a. følgende opgaver:

  • Fokus på aftaleudvalget og implementering af OK18.
  • Relationerne til bl.a. FPS og CFR.
  • PARU relaterede ting.

Medlem af bestyrelsen OL-R  Klaus Munch Kjøller blev valgt til denne opgave.

Næste møde i bestyrelsen er fastlagt til den 4. april.