Økonomisk rådgivning til veteraner

Soldaterlegatet har i samarbejde med KFUMs Soldaterhjem, Veteranhjem København og Nykredit åbnet et tilbud om rådgivning til veteraner.

Rådgivningstilbuddet er i første omgang etableret tre steder i landet – i København, Holstebro og Hvorup.

Samarbejdet går ud på, at medarbejdere fra Nykredit på frivillig basis bistår veteraner med uvildig økonomisk rådgivning. Samarbejdet har fået navnet Økonomisk overblik og henvender sig til hjemvendte soldater, der på grund af personlige problemstillinger har mistet overblikket over økonomien eller har brug for støtte til at forvalte eventuel udbetalt skadeserstatning så hensigtsmæssigt som muligt.

 ”Vores erfaringer viser, at økonomi er et område, hvor den tidligere udsendte soldat ofte har brug for at få hjælp til at skabe sig et overblik. Rådgivningen er en del af en større indsats, der fokuserer på de soldater, som er fysisk eller psykisk påvirket af deres udsendelse. En del af dem har brug for rådgivning omkring økonomiske, sociale eller juridiske spørgsmål i deres bestræbelser på at genfinde et stabilt fodfæste i hverdagen”, siger formanden for Soldaterlegatet Peter Højland.

Initiativet er kommet i gang efter, at Nykredits Fond har ydet en donation på 1 mio. kr. til Soldaterlegatet, hvis formål er at støtte militært personel og civile, der med det danske forsvar har været udsendt til militære missioner i udlandet og har pådraget sig fysiske eller psykiske skader under udsendelsen.

Projektet kører i 2013 som pilotprojekt, og hvis erfaringerne bliver som ventet, vil projektet blive bredt ud til andre soldater- og veteranhjem.

De første samtaler er allerede gennemført og vidner om, at behovet er til stede.

Nykredit har i dag ca. 50 medarbejdere, som i forskellige sammenhænge arbejder som frivillige økonomiske mentorer i samarbejde med bl.a. Mary Fonden, Mødrehjælpen og en række af landets kvindekrisecentre.

Yderligere oplysninger hos Soldaterlegatet, kst. sekretariatschef Thore Clausen, tlf. 3137 1737.

soldaterlegatet