Covid-19 – Opfordring til Danmarks reservister

Jeg opfordrer samtlige medlemmer af HPRD og samtlige øvrige reservister i Danmark til at bakke op om Regeringens, Folketingets og myndighedernes påbud og henstillinger om adfærd under den igangværende håndtering og bekæmpelse af Covid-19 pandemien.

Som reservister er vi alle uddannet i Forsvaret, Beredskabsstyrelsen eller Forsvarets Sanitetskommando til at holde hovedet koldt og yde vores del under ualmindelige eller ekstreme forhold.

Mange reservister er desuden veteraner med særlig uddannelse og erfaring fra ekstreme krisesituationer under udsendelser. Når dette kombineres med reservisternes civile uddannelser og erfaring, råder Danmark over en betydelig ressource, som der kan blive brug for i den kommende tid.

Mange danskere har forstået myndighedernes budskab om at gå i frivillig isolation og arbejde hjemmefra, så samfundet ikke går helt i stå i den nuværende situation.

Mange har også forstået budskabet om at holde et højt niveau med hygiejne og håndvask, samt at begrænse fysisk omgang med andre mennesker mest muligt ved at begrænse anvendelse af offentlig transport, forsamling på offentlige steder, inkl. besøg på cafeer, restauranter og lignende og at holde afstand med dobbelt arms længde for at reducere eller undgå smitterisiko.

Desværre har ikke alle forstået det budskab – og jeg opfordrer derfor samtlige reservister til at træde i karakter og fremstå som gode eksempler på den praktiske udførelse af disse påbud og henstillinger.

Jeg beder om, at alle reservister i deres daglige adfærd tager kampen op mod dumsmart uansvarlighed, ligegyldighed, dommedagsprofeti og tilløb til panik, frustration, vrede, hamstring og ”dårlig stil”, herunder normløs og ”troldeagtig” adfærd på sociale medier.

Jeg beder om, at alle reservisters våben i denne kamp er det gode eksempel udvist gennem disciplin, værdighed, myndighed, sund fornuft, venlighed, dialog og vilje til at vejlede dem, der ikke forstår, og at hjælpe dem, der har behov – i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.

Jeg beder alle reservister om at passe på sig selv og deres nærmeste og være klar til at kunne træde til, hvis Regering, Folketing eller myndigheder beder om hjælp – uanset om det er vores militære eller civile ressourcer, der måtte blive kaldt på.

Lige nu har Danmark behov for disciplin og kolde hoveder – når pandemien kommer under kontrol og har lagt sig, kommer der rigelig tid og spalteplads til evaluering og bagklogskab – hjælp vores medborgere til at gemme disse tanker til den tid, så fokus under pandemiens friktion kan rettes mod de væsentlige ting.

Jesper Trommer Volf

Formand, Major af Reserven