Overenskomst 2018

Overenskomstforhandlingerne for 2018 (OK 18) står for døren. I den forbindelse har vi i hovedbestyrelsen brug for input fra medlemmerne omkring, hvad der er vigtigt, at vi tager fat i.

Så derfor:

”Hvad er vigtigt for dig vedr. løn, kontrakt og vilkår i forhold til dit virke som reservist? HPRDs ønsker og krav til overenskomstforhandlingerne er medlemmernes krav, for det er vilkårene for dit virke som reservist, overenskomsten handler om. HPRD er reservisternes stemme, og vi har brug for input fra dig. Tag fat i din kredsformand og hør, hvordan og hvornår du kan komme med input”.