Se nyheder fra Til
Nye regler for brug af Forsvarets uniform

Nye regler for brug af Forsvarets uniform

Der har den seneste tid været en intern og ekstern debat om brugen af Forsvarets uniformer i forbindelse med ikke-tjenstlige aktiviteter, herunder i forbindelse med egentligt politisk arbejde, kommentering af politiske emner eller deltagelse i… Se mere

Føringskursus for reserven, underafdeling.

Føringskursus for reserven, underafdeling.

Opdatering 07JUN2021: Vi kan med glæde oplyse at ansøgningsfristen for det kommende Føringskursus for reserven, Underafdeling nu er udskudt til 25. juni 2021, for at give bedre mulighed for reservister kan nå at afklare deltagelse… Se mere

KEND DIT FORSVAR: ARTILLERI

KEND DIT FORSVAR: ARTILLERI

155 mm Caesar artilleripjecer og 120 mm Cardom-mortér. Hvad kan de, hvilke nye muligheder giver de og hvad er status på implementering, uddannelse mv. Bliv klogere på Forsvarets artilleri når Danske Artilleriregiment giver briefing omkring… Se mere

Dagsorden for ordinær generalforsamling 10. juni 2021

Dagsorden for ordinær generalforsamling 10. juni 2021

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 1700 i Gl. Varmecentral i Kastellet, 2100 København Ø Dagsorden: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne… Se mere

FØRINGSKURSUS for Reserven, Bataljonskursus 2021

FØRINGSKURSUS for Reserven, Bataljonskursus 2021

Formålet med kurset er at give kursisten det doktrinære, analytiske, procedure- og planlægningsmæssige niveau, som er nødvendigt for at kunne indgå som stabsofficer på bataljonsniveau, primært indenfor operations- og efterretningsområdet. Sekundært opnå kendskab til tjenestegrenene… Se mere

Til alle medlemmer af HPRD

Til alle medlemmer af HPRD

Som følge af de gældende regler for indendørs forsamlinger vil det ikke være muligt at gennemføre HPRD’s ordinære generalforsamling på Kastellet den 25. april 2021 kl. 14.00 som annonceret i Reserven 1/21. I stedet indkaldes… Se mere

KEND DIT FORSVAR: DRONER

KEND DIT FORSVAR: DRONER

Droner er en teknologi som har vundet indpas i store dele af Forsvaret. Hvor stor en rolle spiller droner i Forsvarets opgaveløsning? Hvilke muligheder giver de og hvad byder fremtiden på? Chefen for Kapacitetscenter UAS… Se mere

Young Reserve Officers Seminar (YROS) 2021

Young Reserve Officers Seminar (YROS) 2021

Er du officer af reserven – så kig med her! HPRD udlodder nu 5 pladser til det eftertragtede Young Reserve Officers Seminar, der finder sted i perioden 9-11. april (online). Grundet særlige omstændigheder med nedlukning… Se mere