Se nyheder fra Til
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Opdateret 16. juni 2020 med HPRD årsberetning Nu kan du læse foreningens årsberetning ved at følge dette link Årsberetning 2019 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) (gen) indkalder til ordinær generalforsamling. I den oprindelige… Se mere

Orientering vedr. ordinær generalforsamling

Orientering vedr. ordinær generalforsamling

HPRD skulle som bekendt have gennemført sin ordinære generalforsamling lørdag den 21. marts på Ryes Kaserne i Fredericia. Som følge af Covid-19 var det ikke muligt at afholde generalforsamlingen som oprindeligt planlagt. HPRD skal hermed… Se mere

Invitation til NROF’s Patruljeløb 2020

Invitation til NROF’s Patruljeløb 2020

Fra den norske reserveofficersforening (NROF) har HPRD modtaget en invitation til at stille et hold til deres årlige patruljeløb, der gennemføres i perioden fredag den 4. til søndag den 6. september. Der skal naturligvis tages… Se mere

Manglende feriepenge – Reserven også ramt

Manglende feriepenge – Reserven også ramt

Fra Center for Reservestyrken (CFR) har foreningen modtaget følgende vedr. feriepenge. FPS har konstateret, at nogle MA i Forsvaret mangler at få udbetalt feriepenge. FPS oplyser, at de arbejder på højtryk på at få sagen løst…. Se mere

Det frivillige forsvar – Hjemmeværnet og reserven

Det frivillige forsvar – Hjemmeværnet og reserven

Jubilæumsredaktionen er blevet gjort opmærksom på en fejl i den netop udgivne jubilæumsudgave af RESERVEN vedr. artiklen ”Det frivillige forsvar – Hjemmeværnet og reserven”. Nedenfor bringes her den korrekte artikel. Jubilæumsredaktionen skal meget beklage fejlen…. Se mere

HPRD søger: Dansk Repræsentant i CIOMR

HPRD søger: Dansk Repræsentant i CIOMR

En stilling som national vice-præsident i CIOMR, er ledig til besættelse. Confédération Interalliée des Officiers Médicaux de Réserve (CIOMR) / Interallied Confederation of Medical Reserve Officers: CIOMR er en international organisation af reserveofficersforeninger for medicinske… Se mere

Covid-19 – Opfordring til Danmarks reservister

Covid-19 – Opfordring til Danmarks reservister

Jeg opfordrer samtlige medlemmer af HPRD og samtlige øvrige reservister i Danmark til at bakke op om Regeringens, Folketingets og myndighedernes påbud og henstillinger om adfærd under den igangværende håndtering og bekæmpelse af Covid-19 pandemien…. Se mere

HPRD Forårsmøde og generalforsamling udskydes!!

HPRD Forårsmøde og generalforsamling udskydes!!

HPRD’s generalforsamling 21. marts 2020 inkl. tilknyttet Forårsmøde og RIR årsmøde samme dag, udskydes på baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020. Der indkaldes senere til en ny generalforsamling med dét varsel, som vedtægten… Se mere