Reserveofficersuddannelser aflyses – men nedlægges ikke!

reserve forsvaret aflysning

Forsvarskommandoen aflyser grunduddannelsen samt videreuddannelsestrin I og II for reserveofficerer i 2014. Det sker som en konsekvens af de strukturelle tilpasninger, Forsvaret er i gang med.

HPRD Næstformand MR-R Jeppe P. Trautner udtaler:

Som det fremgår aflyser FKO HKS08, VUT I og VUT II også i år. At er der er tale om aflysninger og ikke nedlæggelser betyder, at disse kurser kan genoprettes, hvis FKO senere erkender et behov. 

Heldigvis er afløserne for VUT I og VUT II for RESOF, VUK og MMS, åbne for ansøgning på lige vilkår. Og TAKKUR og Flyvevåbnets videreuddannelser af SG-R og LT-R kører på skinner. Læs mere om uddannelser i det kommende nummer af bladet “Reserven”

Se Forsvarskommandoens artikel om emnet her:

http://www2.forsvaret.dk/nyheder/overige_nyheder/Pages/Reserveofficersuddannelseraflyses.aspx