Reservestyrken – ny hjemmeside!

Reservestyrken er den samlede betegnelse for de frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven, som udgør det militære forsvars mulige supplement af personel til den faste struktur.

Der er nedsat en implementeringsorganisation for HR-delstrategi 9 (den fremtidige anvendelse af reservestyrken). Syv underarbejdsgrupper arbejder her p.t. på at optimere mulighederne for at anvende reservestyrken.

Denne hjemmeside er en permanent side for reservestyrken, hvor der er mulighed for at søge den fornødne information i dagligdagen, ligesom andre interesserede kan søge oplysninger om reservestyrken her.

Følg dette link: >>>Reservestyrken

Af Værnsfælles Forsvarskommando