Seneste nye vedr. OK 18

Den 19. december meddelte Moderniseringsstyrelsen til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS), at de har godkendt overenskomstresultatet mellem FPS og HPRD.

I forhold til det praktiske er tiden nu så fremskreden at FPS bemandingsafdeling ikke har mulighed for fornyelse af de kontrakter der står til udløb pr. 1. januar 2019.

For at sikre en ordentlig proces er FPS og HPRD enige om en implementeringsfrist, der hedder 1. marts 2019. FPS vil dog arbejde frem imod en klarmelding ultimo januar.

FPS har orienteret HPRD om at de på nuværende tidspunkt er i gang med at forlænge de kontrakter, som har udløb 31. december 2018, på det gamle aftalegrundlag. Herudover vil FPS i det omfang, som det kræves, forlænge kontrakterne i januar på de reserveofficerer og beredskabsofficerer, som har udløb ultimo januar. Det bemærkes, at disse kontrakter ikke vil løbe i de fulde 4 år, da de skal udløbe senest 31. december 2022, hvor alle reserveofficerer og beredskabsofficerer skal være ovre på den nye overenskomst jf. den nye aftales § 20, stk. 2 vedr. ikrafttræden.

HUSKAT – Kom til informationsmøde vedrørende den nye overenskomst

Der er mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) aftalt tre informationsmøder vedr. den nye overenskomst (OK 18). Det første møde blev som bekendt gennemført tirsdag den 11. december i Kastellet.

Nu gælder det informationsmødet i Fredericia, på Ryes Kaserne tirsdag den 15. januar 2019 i tiden kl. 16.00 til 18.00.

Programmet vil være:

Tid

Emne

Bemærkninger

15.30-15.55 Ankomst Fredericia, Ryes Kaserne, Auditorie Øst

Mulighed for kaffe/vand

16.00-16.15 Velkomst – Hvor er Reserven?

Jan Hjortshøj

16.15-17.45

Gennemgang af overenskomst med fokus på bl.a.:

·  Basisløn og den individuelle løndannelse (tillægsdelen)

·  Den personlige samtale

·  Gennemgang af Lønberegneren med fokus på konkrete eksempler

·  Spørgsmål

 

 

FPS

17.45-18.00 Opsamling og afslutning

Jan Hjortshøj

Skulle du være forhindret den 15. januar, gennemføres der endnu et tilsvarende informationsmøde i januar 2019, nærmere bestemt tirsdag den 22. januar i Karup. Programmet herfor vil være det samme som ovenstående.

Du kan læse resultatpapir på OK18 og selve aftalen ved at benytte dette link >>>

https://www.hprd.dk/nyheder/nye-overenskomst-klar/

Henset til det praktiske beder vi om tilmelding via hprd@hprd.dk eller SMS til 3314 1601.

FPS og HPRD glæder sig til at se dig.

Venlig hilsen

Jan Hjortshøj

OL-R, konstitueret formand