Sidste INFO-møde afviklet i Karup

Senest opdateret 05.02.2019

De mellem FPS og HPRD tre aftalte informationsmøder er nu afviklet. Det sidste blev gennemført den 22. januar i Karup. Hvis du har været forhindret i at deltage i et af disse møder, har du via linket nedenfor nu mulighed for at orientere dig om formanden OL-R Jan Hjortshøjs orientering om “Hvor er Reserven?” her

Endvidere kan du orientere dig om FPS orientering om OK 18  her

I forbindelse med indgåelsen af OK18 er der endvidere indgået to styk forståelsespapir medllem FPS og HPRD vedr. håndteringen af M322 majorer/orlogskaptajner/overlæger/overdyrlæger og overtandlæger ansat før den den 26. september 2018 i forbindelse med gentegning af kontrakt.

Forståelsespapir vedr. håndtering af M322 – OK18

Og et tilsvarende forståelsespapir er indgået mellem FPS og HPRD vedr. håndteringen af afdelingslæger og afdelingstandlæger ansat før den 26. september 2018.

Forståelsespapir vedr. håndtering af afd.læger- og tandlæger – OK18