Skal du med på CIMIC Seminar i Prag?

Er du Befalingsmand eller Officer af Reserven, Internationalt orienteret og fagligt funderet i Engelsk til at kunne indgå i et seminar og deltage aktivt i arbejdsgrupper, samt viden om, eller interesse i at opnå viden om CIMIC?

Så har du muligheden for at søge om deltagelse på et CIMEX seminar i Prag / Tjekkiet 27 – 30. JULI 2017. CIMEX henvender sig til reservepersonel, som har arbejdet med CIMIC, enten bare som uddannelse eller på mission, og som stadig har interesse i at følge med i udviklingen indenfor området.

CIMEX i Prag vil beskæftige sig med hvordan reservestrukturen bliver og kan blive aktiveret i operationer, hvor der vil være brug for koordination med civile myndigheder. I Prag vil der blandt andet blive kigget ind i, hvordan CIMIC bliver anvendt i flygtningestrømmen i Middelhavslandene.

Se nærmere på vedhæftede program og check   www.cior2017.cz

 

Vi er i den helt særlige situation, at det er første gang BM-R er inviteret til at deltage i dette seminar. Derfor kan 1-2 BM-R søge om deltagelse, hvor både IKD (lønsum), tilmeldingsgebyr, transport og T/D-penge bliver dækket, og der ikke er nogen udgifter for stamenheden.

Er du OF-R skal du have tilsagn om tildeling af 5 IKD (lønsum) fra din egen enhed til deltagelse. Her skal ordrenummer til lønsum fremsendes sammen med ansøgning.

 Af hensyn til planlægningen er vi nødsaget til at have din korte motiverede ansøgning senest mandag d. 26. juni kl. 1000 på mail:  hprd@hprd.dk

Der bliver udsendt svar på, hvorvidt man er optaget på kurset hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Læs mere her: CIMEX 2017 brochure