Sprogofficerer årgang 2011-2013 er blevet udnævnt

Sprogofficerer årgang 2011-2013 er blevet udnævnt

Fredag d. 21. juni blev sprogofficerer årgang 2011-2013 udnævnt til sekondløjtnanter af Reserven. Tillykke til alle.

Major af Reserven, Klaus Munch Kjøller deltog i udnævnelsen og overrakte på foreningens vegne en boggave til den bedst beståede elev på hvert af de to hold – henholdsvis arabisk og pashtu.

Danmarks engagement i Afghanistan ændrer sig, og det får betydning for godt halvdelen af de 16 nyudnævnte sprogofficerer. I en tid hvor Forsvarets fremtidige missioner flytter sig, kan sprogofficererne blive nødt til at omskole sig.

Sprogofficerer fremmer dialog på internationale missioner

Med deres sprog og kulturkompetencer er sprogofficererne i stand til at assistere og fremme dialogen på internationale missioner. Men særligt udnævnelsen af de syv pashto-talende sprogofficerer markerer et vendepunkt for Forsvaret, da det med Danmarks tilbagetrækning fra Helmand i 2014 bliver det sidste hold pashto-talende sprogofficerer, der bliver uddannet i denne omgang.

Vi håber på, at fire ud af de syv sprogofficerer kan komme af sted til Helmand, men situationen er flydende, fordi opgaverne bliver færre, forklarer chef for Institut for Sprog, Nicolas T. Veicherts. Hvis ikke vi kan få alle af sted, kan nogen blive nødt til at omskole sig, tilføjer han.

I Afghanistan vil der fremover være behov for sprogofficerer, der kan tale dari, da den danske indsats flytter sig fra kontakten med de lokale pashto-talende afghanere i det sydlige Afghanistan, til træningen af den afghanske hær på den ny officersskole i Kabul.

For de ni arabisktalende sprogofficerer venter formentlig et job inden for Søværnet, som har behov for sprogstøtte til patruljering i de arabisktalende områder af farvandet ud for Afrikas Horn. Inden for rammen af Operation Ocean Shield medvirker Søværnet til antipirat-operationer i et område, som strækker sig fra den nordlige del af det Arabiske Hav ned til Madagaskar. To af de ni arabisktalende sprogofficerer er allerede sikret en udstationering på støtteskibet Esbern Snare i Søværnet.