Stabskursus for officerer af reserven i Frankrig

200612 Reserveofficerer på HO (4)

Ansøgningsfrist: 25-02-2015

Stabskursus for officerer af reserven i Frankrig ved Centre D’Études Stratégiques L’Armee De Terre, Paris 31. juli 2015 – 21. august 2015.  

Der er én kursusplads til rådighed.

Ansøgere
Uddannelsen kan søges af officerer af reserven, der har gennemgået videreuddannelse trin I for reserven eller er meriteret herfor. I udvælgelsen af ansøgere indgår en vurdering af bedømmelses- og vandelsmæssige forhold, udviklingspotentiale samt levealder. Den bedste ansøger optages under hensyntagen til forsvaret strukturelle behov.

Finansiering af kurset sker efter gældende retningslinjer for VFK samt HJK.

Ansøgning
Uddannelsen søges elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfrist er 25. februar 2015.

Motiveret ansøgning og CV vedhæftes tillige seneste FOKUS, der ikke må være mere end 6 måneder gammel. Forsvarsministeriets Personalestyrelse forventer at besvare ansøgningerne ultimo marts 2015. Alle ansøgere får kvittering for modtagelse til den mailadresse, som ansøgeren har indtastet i det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgeren der optages, bliver efterfølgende befalet i Forsvarets Befalings- og administrationssystem (BAS).

Optagelse
Optagelse er betinget af helbredsmæssig godkendelse i rammen af sundhedstriaden. Ansøgeren skal kunne tale og skrive fransk (niveau 3-3-3-3). Dokumentation herfor vedlægges ansøgningen.

AflønningArbejdstid og ydelser under kursus
Perioden for kursets gennemføres som indkommandering.

Supplerende oplysninger
Der vil ikke være automatisk udnævnelse til OK/MJ-R (M331) efter endt uddannelse, men videreuddannelsen vil kunne indgå i en meritering til M331. Udnævnelse vil tillige være betinget af ansættelse i en stilling, hvor udnævnelse kan finde sted samt indstilling fra NIV II/NIV I myndighed.

For supplerende oplysninger vedr. forvaltningsmæssige spørgsmål kontakt HR-sagsbehandler Cengis Jasar på tlf. +45 3266 5880 eller FPT-BEMSPC07@mil.dk.

Link til ansøgningskema >>> her – nederst på siden.