Støtte til skydeaktivitet

Støtte til skydeaktivitet

Da Forsvaret skærpede bestemmelserne for opbevaring af skydevåben gjorde stramningerne det særdeles vanskeligt for mange af kredsene fortsat at gennemføre skydeaktiviteter i feltsportsregi. Det var fortsat muligt at låne militære våben og ammunition til relevant træning og konkurrencedeltagelse. Våben og ammunition skulle blot opbevares efter bestemmelserne på militærets faste installationer, når de ikke var i brug. Kernen i problemerne har været, at de militære depoters åbningstider er mellem kl. 08-15, medens feltsportsaktiviteterne primært foregår udenfor normal arbejdstid. Det var dermed ikke umiddelbart muligt at hente og aflevere våben i forbindelse med feltsportsaktiviteterne.

HPRD bad derfor tidligere i år Forsvarskommandoen (FKO) om at udarbejde nogle retningslinjer for udlån af skydevåben, som både vil gøre det praktisk muligt at afvikle skydetræning og samtidigt lever op til kravene for materielsikkerhed (FKOBST 358-1). Det er nu sket.

FKO har per 1. november 2012 i en skrivelse med titlen: ‘Støtte til skydeaktivitet i rammen af Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark eller Dansk Militær Idrætsforbund’ udstukket rammerne for, hvordan FKO underlagte myndigheder skal understøtte forsvarets herunder også Reservens skydeaktiviteter. I skrivelsen fremgår, hvordan denne støtte specifikt vil udmønte sig.

Du kan læse retningslinjerne for skydeaktivitet i feltsportsregi her: Støtte til skydeaktivitet i rammen af HPRD eller DMI [DOK673635]