”Taktisk Kursus for Officerer af Reserven” (HKIC 212) – godt i gang

HKIC 212

Daværende Hærens Kampskole (HKS) stillede i forbindelse med genoptagelsen af uddannelsen til Officer af Reserven i Hæren (OF-R/HRN) i 2009 forslag om, at der som en del af videreuddannelsen af OF-R/HRN skulle udvikles et kursus, der kunne fungere som bindeled imellem den grundlæggende uddannelse OF-R og Videreuddannelsestrin I/Ledere (OF-R). Udviklingen af ”Taktiks Kursus for Officerer af Reserven” (TAKKUR/OF-R) har pågået siden 2009, og medio 2013 traf Hærens Operative Kommando (HOK) beslutning om at TAKKUR/OF-R fra og med 2014 skal gennemføres en gang årligt.

Målgruppen er OF-R uddannet efter ”2009-ordningen” der har afsluttet den første samlede tjeneste, er udnævnt til Løjtnant af Reserven og har forrettet minimum to års gavntjeneste i en designeringsfunktion, enten inden for HOK Operative struktur eller i rammen af Totalforsvaret. Derudover er der åbnet mulighed for at officerer fra Totalforsvarsstrukturen også kan deltage på kursus.

Kursus formål er at bibringe eleverne viden og forståelse for Kampunderafdelingens (KAUAFD) indsættelsesmåder og Reaktionskampgruppens (RKG) kampmåder herunder færdigheder i overvejelsesmetodik på UAFD/AFD niveau. Desuden at give eleverne kendskab til og forståelse for KABTN stabsarbejde.

Målet med kursus er eleverne kan gennemføre underafdelingschefens taktiske overvejelser for indsættelse af KAUAFD primært i angreb og forsvar. Herudover at kunne udarbejde delbidrag til RKG stabsarbejde indenfor efterretningstjeneste, manøvreplan, ildstøtte, ingeniørtjeneste og logistik.

Kursus har en samlet varighed af godt et ½ år! Det var længe at være på kursus vil nogen måske tænke! Reelt er der tale om et kursus der gennemføres som ”blended learning”, i form af tre tilstedeværelsesmoduler af i alt 10 dages varighed kombineret med to mellemfaldende fjernundervisningsmoduler (FU). Og netop FU er nøglen til at dette kursus reelt kan gennemføres- og forventeligt med rigtig god effekt.

I de to FU moduler gennemføres der webinars – interaktive lektioner – kombineret med løsning af såvel individuelle opgave, som gruppe-/syndikatarbejder der løses i en virtuelle læringsrum.

Erfaringerne med denne læringsform ved Hærens Kamp og Ildstøttecenter (HKIC) er meget positive. I forbindelse med opstarten af kursus i weekenden 5. – 6. april 2014 blev alle 20 deltagere introduceret til og har allerede afprøvet metoden via de første weblektioner.

Meget peger på, at såfremt deltagerne kan opretholde momentum og engagement frem til uge 42, så vil der igen være gennemført et rigtig godt kursus ved HKIC, og alle eleverne vil have erhvervet kompetencer, der kan indgå i vurderingen og evt. indstilling til udnævnelse til Premierløjtnant af Reserven.
HKIC 212.2