Three wars and you’re out??

Three wars and you’re out??

Danmark og dets forsvar efter et 10-år med væbnede konflikter. Hvilket fremtidigt forsvar kan vi bygge på disse dyrekøbte erfaringer? Deltag i årets Sikkerhedspolitiske seminar og bliv klogere!

En populær beskrivelse af kaosteori postulerer, at en sommerfugls slag med vingerne, f. eks et sted i Sydamerika, ender som en orkan i Europa. Sammenhængen mellem “Årsag” og “Virkning” kan  synes en smule tvivlsom, men illustrerer på sin vis meget godt hvor svært det er at spå, specielt om fremtiden. Omvendt, var der vist ingen der vågnede op om morgenen den 12. september 2001 som ikke var klar over, at den’ verdensorden vi kendte indtil da, for altid ville være ændret. Ingen har siddet klisteret til fjernsynet, og set tvillingetårnene i New Yorks World Trade Center synke i grus, uden at være fuldstændige på det rene med, at verdenen som vi kendte den’ for altid ville være borte.

Her godt et årti og tre krige efter, synes det at være på sin plads at gøre status. Hvordan ændrede “krigen mod terror” vores land og vores verden? Hvad lærte vi i Irak? – i Afghanistan? – i luften over Libyen? Krige, hvor danske soldater har “taget liv”, men også, specielt set i lyset af vores lands relativt beskedne størrelse, har betalt en uforholdsmæssige stor pris, både hvad angår antallet af sårede og af faldne.

Dette års SIKPOLSEM vil centrere sig om Danmarks deltagelse i Irak, Afghanistan og Libyen krigene – hvad vi lærte af konflikterne både som land og som forsvar, og hvilke aftryk disse erfaringer vil efterlade på vores fremtidige forsvar. Som altid har vi inviteret nøglepersoner inden for politik, forsvar og forskning til at gøre os alle sammen en smule klogere!

Her er muligheden for endelig, at få talt med sin CH/ENT!

Deltagelse i seminaret kræver, at man får sine indkommanderingsdage bevilget af sin enhed / entitet, da HPRD ikke faciliterer disse i år. Om ikke af anden grund burde dette faktum få den interesserede PSN-R til resolut, at kontakte sin CH/ENT.

SIKPOLSEM 2013 vil som sædvanligt blive afholdt på Vordingborgs kasserne – i år den 4-5 OKT og kræver derfor 2 IKD dage/PSN-R.

Tilmelding

Tilmelding til seminaret foretages via HPRD hjemmeside. Du tilmelder dig ved at gå ind på SIKPOLSEM 2013 i kursuskalenderen og udfylde ansøgningsskemaet. Du kan også følge linket her: Tilmelding SIKPOLSEM 2013

Aftale om tildeling af IKD dage foretages af den enkelte PSN-R ved egen Entitet. Der er 120 pladser som vil blive tildelt efter “først til mølle” princippet. Deadline for tilmelding er 23. SEP 2013.

Vi glæder os til at se jer til vores seminar.