Til alle medlemmer af HPRD

Som følge af de gældende regler for indendørs forsamlinger vil det ikke være muligt at gennemføre HPRD’s ordinære generalforsamling på Kastellet den 25. april 2021 kl. 14.00 som annonceret i Reserven 1/21.

I stedet indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HPRD i Gl. Varmecentral på Kastellet i København torsdag den 10. juni 2021 kl. 17.00. Dagsorden er identisk med den dagsorden, der er offentliggjort i Reserven 1/21.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen