Totalforsvarsregion Midt- og Nordjylland søger reserveofficerer

Er du officer af reserven med grad fra kaptajn til major og kunne du tænke dig en spændende og udfordrende stilling – så er chancen her nu!

For Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland (TRNM) søger officerer til FO-gruppen.

Den enkelte stilling sammensættes unikt, baseret på dine og regionens behov og muligheder. Men det forventes, at du er indstillet på at blive et aktivt medlem af FO-gruppen og være til rådighed i 5-10 dages tjeneste årligt.

Derudover forventes det, at du allerede i år kan deltage i regionens store feltøvelse der afholdes d. 27-29. september.

Den primære opgave består i at være regions repræsentant i de forskellige politikredse, så der er en forventning om, at man er indstillet på at møde med kort varsel.

Men derudover vil der være en bred vifte af opgaver, der dog afhænger af den enkelte reserveofficers muligheder og regionens behov for støtte.

Opgaverne kan for eksempel være:

  • Støtte til regionens stabstjeneste
  • Støtte til distriktsstabene både i form af egentlig stabsarbejde men også med mere “hands on” opgaver
  • Gennemførelse og planlægning af den generelle militære uddannelse

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til chef for TRNM FO-gruppe, OL-R Paul Andersen, hvortil en kortfattet ansøgning også tilsendes.

Ansøgningen skal indeholde et kort militært CV

TRNM forventer, at du sender ansøgningen pr. mail inden onsdag den 12. juli 2013.

Ansøgningen bedes rettet til:

CH/FO-GRP
OL-R Paul Andersen
Tlf privat 97487354
Tlf arbejde 72543667
Mobil 21779065
Mail psa@nst.dk