Er du reserveofficer med en international spire så se nærmere her!

5.- 8. Februar 2017 i Bonn, Tyskland afholder CIOR sit årlige vinterseminar:

Sudden knock-out or eventual points loss – How our security state will lose the fight.
INCREAING REDUNDANCY & IMPROVING SURGE MANAGEMENT

Seminaret vil fokusere på staters evne til at opretholde deres sikkerhedsniveau i tilfælde af landvarige militære, cyber- eller terroristtrusler samt de skridt, der bør tages for at være vedholdende i nationale og internationale operationer. Takket være Konrad Adenauer Fonden og Gustav Streesemann Instituttet, er det lykkes at tiltrække en række højtkvalificerede områdeeksperter. De vil belyse militære, cyber- og terroristtrusler, analysere vestlige staters evner til at håndtere disse trusler og på baggrund heraf skabe en ‘gap analysis’ for at afgøre den reelle diskrepans mellem staters evner og sikkerhedsmæssige krav.

Med henblik på at bestemme hvilke strategier, der kan overkomme denne diskrepans, vil seminaret også byde på ‘best practice’ eksempler fra forskellige lande og industrier. En del af seminaret vil være offentligt tilgængeligt og dermed få en større tilskuerskare, som ligeledes kan byde ind med yderligere indsigt og diskussion.

Som tidligere seminarer, vil dette seminar også have workshops, hvor oplægholdernes inputs vil blive diskuterede og centrale nøglefund vil blive formulerede for at kunne blive videresendt til nationale og internationale interessenter.

Vil du med – skal du registere ved at tilmelde dig senest d. 7. decemeber 2016. Der er kun 60 ledige pladser, som vil blive fyldt efter ’først til mølle’ princippet.

  • Registreringer sendes til munk.amalie@gmail.com
  • Prisen for seminaret er 250 €. Det dækker alle udgifter ifm. ophold og spisning (undtagen drikkevarer) i Bonn samt selve seminaret
  • Efter du har tilmeldt dig vil du blive oplyst om kontodetaljer til overførsel
  • Afmelding indtil d. 7. december udløser fuld refundering, mens afmeldinger efter 7. december desværre ikke kan refunderes
  • Husk du skal have indkommanderingsdage fra egen enhed
  • CIOR Seminar komité vil organisere en bustransfer fra seminaret til CIOR MidWinter Meeting (i Ghent) for dem dette er nødvendigt

CIOR Seminar Committee looks forward to receiving your registration and seeing you in Bonn in 2017!

BEMÆRK: Dette seminar er ved egen foranstaltning.