Kurser for sekondløjtnanter til kaptajner af reserven

Young Reserve Officers Committee tilbyder to kurser i 2017 for officerer af reserven som er medlem af HPRD. Der er 4-5 pladser på hvert kursus.

YROS – 1-4 Marts 2017

Operativ forhandlingsstrategi og kulturforståelse i INTOPS samt anvendelse af tolk

Sted:  Det tjekkiske militærakademi i Prag.

Fagligt udbytte:

 • Kunne forhandle med lokale aktører i CIMIC oprationer og anvende Tolk.
 • Kendskab til forhandlingsstrategi
 • Kunne anvende militært engelsk
 • Viden om koalitions- og Nato partnere
 • Vise solidaritet med NATO partnere (især dem mod øst).

billede-3-yrow-hold-billede

YROW – 29 Juli- 5. August 2017

Ledelse i et JOINT miljø og introduktion til NATO samt krigens love

Sted: Prag

 • Kunne samarbejde med koalitionspartnere i et JOINT MILJØ
 • Kunne planlægge og afholde et møde effektivt.
 • Kendskab til Krigens love.
 • Kendskab til beslutningsprocesser i NATO’s militære kommite
 • Kunne anvende militært engelsk
 • Viden om koalitions- og Nato partnere
 • Vise solidaritet med NATO partnere (især dem mod øst).

Ansøgningsfrist, økonomi og krav:

For at kunne deltage i ovenstående kurser skal du sende en pr. mail ansøgning til delegationsleder PL-R Martin Lahn Henriksen på martin@pentagon-electric.dk eller danske repræsentant ved YROC PL-R Morten Kruse på krusemorten1@gmail.com. Ansøgningsfristen er 1. januar for YROS og 1. maj for YROW.

Udgifterne til rejse, time/dag penge, hotel, kursusgebyr og evt.  overarbejde afholdes af HPRD.

Egen enhed afholder indkommanderingsdagene for kurset, på hhv. 4 dage for YROS og 8 dage for YROW. Indkommanderingsdagene er i overensstemmelse med HPRD produktplan godkendt af Værnsfælles Forsvarskommando

Følgende krav stilles til deltagerne:

 • Medlem af HPRD
 • Rang af SL-KN (alder er ikke relevant)
 • Bestået TTP og helbredsundersøgelse.

Har du brug for yderligere oplysninger kan den danske repræsentant i YROC PL-R Morten Kruse kontaktes på 30593707.