Udenlandske kurser decentraliseres

Forsvarskommandoen har valgt at decentralisere midlerne til udenlandske kurser for personel af reserven til niveau II myndighederne. Ifølge FKO gøres dette for at sikre et mere enkelt, entydigt og decentralt ansvar for kompetenceudvikling af personel af reserven.

På trods af HPRD’s gentagne advarsler om det uhensigtsmæssige i den foretagne nedskæring, vælger Forsvarskommandoens Personelstrategiske Afdeling igen at sidde vores konstruktive indspil overhørig og endnu en gang beskæres reservens uddannelsesmuligheder.

Vi vil i bestyrelsen initiere en dialog med medlemmerne, startende med det forestående midtvejsmøde om hvor grænserne for Reservens tålmodighed går!

 

Læs Forsvarskommandoens skrivelse herunder og husk at deltage i debatten på LinkedIn:

Forsvarskommandoskrivelse Decentralisering af forvaltning af udenlandske kurser for personel af reserven [DOK858403]