Værnsfælles PARU seminar 2016

Gennemføres på Ryes Kaserne i Fredericia som 12/12 seminar den 25. og 26. august.

Formålet med seminaret er gennem fælles orienteringer og drøftelser at styrke den overordnede koordinering i forhold til aktuelle områder med relevans for reserven. Igen i år vil der derfor være fokus på det igangværende implementeringsarbejde med HR-delstrategi 9 vedr. Forsvarets fremtidige anvendelse af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven.

Koordinationsgruppen vedr. Reservens Forhold (KG/RF) er det overordnede koordinerende udvalg. Seminaret afholdes i tæt samarbejde med HPRD.

Du kan læse hele programmet her > Program for Værnsfælles PARU 2016

Mulig tilmelding skal ske ad kommandovejen ude ved den enkelte myndighed. Udgifter til indkommandering finansieres via deltagernes egen myndighed.