Vejledning til veteraner

Der ændres praksis i forhold til Arbejdsskadestyrelsen i forbindelse med PTSD.
Det betyder, at veteraner, der tidligere har fået deres anmeldte arbejdsskadesag vedrørende PTSD afvist, kan få genoptaget deres sag, hvis de ønsker det. Arbejdsskadestyrelsen har således henvendt sig til de berørte veteraner. Det er imidlertid et lille antal veteraner, som det endnu ikke er lykkes Arbejdsskadestyrelsen at få kontakt til.

Download nedenstående dokumenter for yderligere information

Vejledning til veteraner.docx

Vejledning til interessenter om veteraner.docx