Vellykket Forårsmøde og generalforsamling

Foreningen gennemførte lørdag den 16. marts et særdeles velbesøgt Forårsmøde med efterfølgende generalforsamling.

Forårsmøde tog udgangspunkt i åbne udvalgsmøder hvor formål med udvalget, udvalgets sammensætning samt status på aktuelle planer og
projekter med forventede leverancer de næste 6-12 måneder blev drøftet.

Følgende udvalg var repræsenteret:
• Økonomi- og hvervning
• OK-18 implementering/aftale
• Kommunikation
• HPRD 100
• Kredsene
• Feltsport
Den afgående formand styrede den efterfølgende opsummering og diskussion.

Efter frokost blev den ordinære generalforsamling gennemført.