Vigtig information til LT-R

Vigtig information til LT-R

Er du eller har du været Løjtnant af Reserven?
Så er der snart penge på vej!
Er du stadig udnævnt Løjtnant at Reserven, vil du snart blive udnævnt premierløjtnant.
Der har i en periode været udnævnt Løjtnanter af Reserven, men denne grad ikke fremgår af cirkulæret om officerer af reserven. Den laveste grad er premierløjtnant. Det betyder at en række personer, der har været aflønnet som løjtnanter i perioden 2010-2017 vil blive efterreguleret i deres lønydelse.
FPS sender et brev til de berørte medarbejdere.
Aftalegrundlaget, som HPRD vogter over, dækker fra PL-R og opefter. Derfor skal RESOF og udnævnes PL-R og aflønnes som sådan, når de hjemsendes og indtræder i Reserven. Dette betyder at personer der på nuværende er indplaceret som LT-R vil blive udnævnt PL-R.
Husk at HPRD er altid klar til at yde faglig støtte og har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte vores sekretariat.