Om HPRD

Om HPRD

Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark er interesse- og fagorganisation for alt personel af reserven i det danske forsvar inklusive Beredskabet og Hjemmeværnet. Foreningen har 1500 medlemmer. Heraf er ca. 35 % under 30 år. Foreningen blev dannet i 1920.

Foreningens formål er til gavn for Danmarks forsvar:

  • at virke for opretholdelse af et effektivt korps af personel af reserven af den fornødne størrelse og kvalitet under Forsvarsministeriet,
  • at virke for opretholdelse af en under Forsvarsministeriet relevant militær- og beredskabsmæssig kapacitet, der hviler på almindelig værnepligt, og
  • at virke for en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik.

Formålet søges opnået gennem varetagelse af medlemmernes faglige og kollegiale interesser, gennem samarbejde med Forsvarsministeriets myndigheder om reservens vilkår, samt gennem samarbejde med andre personelorganisationer indenfor Forsvarsministeriets område og andre forsvarsvenlige organisationer i ind- og udland.

Foreningen ledes af en bestyrelse der fokuserer på strategi, politik, myndigsheds- og internationalt samarbejde og er organiseret i 9 kredse, der især varetager det lokalt orienterede arbejde.