Historie

ROID og HPRD historie

Reservens forløbere var Søværnets “månedsløjtnanter”, der lejlighedsvis kaldtes fra deres civile hovedhverv til militær tjeneste fra 1680erne. Med 1800-tallets store hære blev behovet for en officers- og befalingsmandskadre til rådighed betydeligt.
Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) blev på initiativ af oberstløjtnant-R J.V.V. Hermansen dannet den 27. april 1920 med den hensigt, at styrke dansk forsvar og Reservens plads i dette. Krigsministeriet meddelte foreningen forhandlingsret den 20. april 1922, hvilket befæstede den eksistens.

Foreningen blev i 1960’erne givet et kontor i Ny Kongensgade 20 af Foreningens første forretningsfører; landsretssagfører Emil Wigelsen Bruun. I 1978 fik foreningen hjemsted i Kastellet i København, men flyttede ved Reservens formelle nedlæggelse i 2004 til Rigensgade 9.

Forsøget på at nedlægge Reserven grundstødte af flere årsager. Blandt andet er det gennem de senere år blevet mere og mere tydeligt, at alle moderne militære forsvar har begrænsede ressourcer og behov for personelmæssig fleksibilitet, og derfor har brug for en Reserve. Efter få måneder blev den planlagte afskaffelse justeret til “intelligent afvikling”. Dog blev uddannelserne af nye reserveofficerer af princip lukket (bortset fra sprogofficersuddannelserne, ingen regel uden undtagelse). Den intelligente afvikling fik imidlertid hurtigt karakter af videreudvikling: I årene omkring 2007-09 var op til 20 procent alle danske officerer udsendt til krigene og konflikterne i Irak og Afghanistan reserveofficerer. Virkeligheden trængte sig på helt ind i Forsvarskommandoen, og Reserven blev formelt genoprettet i 2008, og uddannelsen af reserveofficerer blev genoptaget.

De nye kriges behov gjorde det klart, at en effektiv og Reserve ikke kun kunne bestå af officerer. I 2006 besluttede generalforsamlingen at foreningen skulle rumme alt personel af reserven i det danske forsvar samt under Beredskabsstyrelsen, og ROID fik nye love og tilnavnet HPRD.

I 2014 blev Forsvarets HR-delstrategi 9 “Strategi for hjemmeværnets frivillige og personel af reserven” vedtaget.

Nedenfor en oversigt over Foreningens formænd gennem tiden:

 • MJ-R Jesper Trommer Volf 2019 –
 • OL-R Jan Hjortshøj 2018 – 2019
  OK-R Maria Vang Knudsen 2015 – 2018
  OL-R Jan Hjortshøj 2013 – 2015
  OL-R Birger Kjer Hansen 2009 – 2013
  MJ-R Karsten Heiselberg 2003 – 2009
  STLG-2-R Bent Christensen 1996 – 2003
  OL-R Jens Sejer Sørensen 1991 – 1996
  MJ-R Sven A. Blomberg 1985 – 1991
  OL-R Henrik Wedell-Wedellsborg 1977 – 1985
  OL-R Ivan H. Hermansen 1968 – 1977
  OL-R C.C.B. Scavenius 1961 – 1968
  OL-R Robert Jørgensen 1947 – 1961
  KN-R E. Swane-Lund 1944 – 1947
  OL-R H.E.E. Koch 1932 – 1939
  OL-R O.H. Winkel 1926 – 1932
  OL-R F.E.C.E. Lantow 1923 – 1926
  OL-R J.V.V. Hermansen 1920 – 1923