Protektor

Reserven og Kongehuset

joachim-2009-2
H.K.H. Prins Joachim

Kongehusets centrale medlemmer er per tradition officerer i Rigets forsvar, men i moderne tid som et sidehverv til deres civile embedsudøvelse. Siden Reserveofficersforeningens grundlæggelse i 1919 har foreningen nydt Kongehusets bevågenhed. Den har ikke blot har været rituel, men båret præg af Kongehusets forbilledlige engagement og praktiske erfaring med og i Reserven, og konkret viden om Reservens styrker og udforinger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var under Den Kolde Krig tilknyttet Lottekorpset. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var Reserveofficersforeningens Protektor i perioden 1971-2004, gjorde tjenste som fransk reserveofficer i Algeriet 1959-62. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er uddannet reserveofficer. HPRD nuværende protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, er ligeledes uddannet reserveofficer, og har et krævende og varieret tjenesteforløb i Reserven. H.K.H. Prins Joachim har været foreningens protektor siden april 2004.

Nedenfor kan du læse protektors nytårshilsen til personel af Reserven.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims nytårshilsen til personel af reserven

Personel af Reserven har i 2012 atter ydet et nødvendigt og solidt bidrag til Forsvarets samlede opgaveløsning, såvel udenrigs ved deltagelse i operationer i nogle af verdens konfliktområder, som indenrigs ved løsning af de mangeartede opgaver – også beredskabsmæssigt – der påhviler de fire værn og deres våbenarter.

Som aktiv i Forsvarets reserve glæder det mig fortsat at erfare, at både den genetablerede almindelige grunduddannelse og et Videreuddannelsestrin I og II nu aktivt understøtter, at officerer af reserven fortsat vil være en fleksibel og kosteffektiv ressource til gavn for Forsvarets samlede opgaveløsning og dermed for Danmark. Disse tiltag suppleres især af, at der i Hjemmeværnets regi etableres en strukturel tilgang til også at kunne gennemføre videreuddannelse m.v. af stampersonel af reserven.

I 2012 havde jeg tillige den særlige glæde at være inviteret til at åbne den årlige CIOR (Interallied Confederation of Reserve Officers) og CIOMR (Interallied Confederation of Medical Reserve Officers) sommerkongres, der blev afholdt i København hen over månedsskiftet juli og august, og som gav mig et godt indblik i forhold for Personel af Reserven også i et NATO-perspektiv.

I det nye og de kommende år vil Forsvaret gennemføre de nu bestemte ganske store besparelser, samtidig med, at Forsvarets opgaveløsning skal kunne fortsætte på niveau med det hidtidige. Personel af Reserven vil opleve at være en del af tilpasningen, samtidig med at behovet for at have en veluddannet kompetence til rådighed i form af Personel af Reserven er blevet manifesteret.

Jeg vil udtrykke min anerkendelse for reservepersonellets indsats i 2012 og ønske hver enkelt og dennes nærmeste et godt nytår.