Protektor

Reserven og Kongehuset

H.K.H. Prins Joachim

 

Kongehusets centrale medlemmer er per tradition officerer i Rigets forsvar, men i moderne tid som et sidehverv til deres civile embedsudøvelse. Siden Reserveofficersforeningens grundlæggelse i 1919 har foreningen nydt Kongehusets bevågenhed. Den har ikke blot har været rituel, men båret præg af Kongehusets forbilledlige engagement og praktiske erfaring med og i Reserven, og konkret viden om Reservens styrker og udforinger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var under Den Kolde Krig tilknyttet Lottekorpset. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var Reserveofficersforeningens Protektor i perioden 1971-2004, gjorde tjeneste som fransk reserveofficer i Algeriet 1959-62. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er uddannet reserveofficer. HPRD nuværende protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, er ligeledes uddannet reserveofficer, og har et krævende og varieret tjenesteforløb i Reserven. H.K.H. Prins Joachim har været foreningens protektor siden april 2004.

Nedenfor kan du læse protektors nytårshilsen til personel af Reserven.

 

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims nytårshilsen til personel af reserven

“Ex Civiliis – Ex Mlitariis – Extra Ordinaria”

(Ud af det civile   –   Ud af det militære   –  Ud over det sædvanlige)

Starten af 2018 så oprettelsen af Center for Reservestyrken, der har til opgave at facilitere vækst og udvikling af den samlede Reservestyrke til støtte for løsning af Forsvaret og Beredskabets operative opgaveløsning. Med devisen EX CIVILIIS – EX MILITARIIS – EXTRA ORDINARIA fanges essensen af reservistens dagligdag og værdiskabelse.

Personel af reserven har også i 2018 stillet deres militære og civile kompetencer til rådighed for Forsvaret og dermed bidraget til løsning af de mange, vigtige opgaver.

Indenfor Rigsfællesskabets grænser og på de internationale missioner, yder personel af reserven et påskønnelsesværdigt bidrag til løsning af Forsvarets opgaver i alle fire værn og deres våbenarter, samt på beredskabsområdet.

I rammen af det nye Forsvarsforlig, er der meget konkrete ambitioner for en markant udvidelse af Reservestyrkens direkte bidrag og støtte til den operative løsning.

Ambitionerne og kravene er høje, men gennem mine mange møder med reservisterne i ind- og udland i løbet af det seneste år, er jeg overbevist om at udfordringen vil blive taget op og løst på en måde, der rækker ud over det sædvanlige.

Jeg udtrykker hermed min anerkendelse af personel af reservens indsats i 2018 og ønsker hver enkelt og dennes nærmeste et glædeligt nytår.