ROID hæderstegn

ROID hæderstegn

ROID hæderstegn

Tildeling af Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn fandt sted lørdag den 4. september 2021 på Livgardens Kaserne i København. Som følge af COVID-19 og de af myndighederne og regeringens pålagte restriktioner, blev det ikke den fest, som foreningen gerne ville have gennemført i 2020 og ej heller i foråret 2021. Men i stedet blev det til en smuk markering med både Hæderstegnsoverrækkelse og med efterfølgende let frokost i de smukke omgivelser på Livgardens Kaserne.

Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.

Reserveofficersforeningen i Danmark (ROID) er i dag et binavn til Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark – eller HPRD. Binavnet korresponderer således med hæderstegnets benævnelse.

Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i bestyrelsen, tildeles personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, som bestyrelsen finder i særlig grad bør hædres for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og for foreningen i særdeleshed.

På fotoet fra venstre ses:

Oberstløjtnant-R Kim Pedersen, Oberstløjtnant-R Peter Topp Engelsted Jonasen og Sektionschef-R Peter Fristrup alle Hæderstegnsmodtagere i 2020. Formanden, Major-R Jesper Trommer Volf (samme dag dekoreret med den Svenske Reserveofficersforenings Hæderstegn i guld af formanden Kaptajn-R Magnus Konradsson), Generalmajor Jan Dam, Kaptajn Martin Kaasgaard, Korporal-R Jens Joachim Løndahl Graff og præsident for den Norske Reserveofficersforening, Oberst-R Jørn Buø (Hæderstegnsmodtagere 2021).

 Foto: Casper Skanderup

Hæderstegn 2020

Hæderstegn 2021

De seneste år er følgende hæderstegn blevet uddelt:

Hæderstegn 2019

Hæderstegn 2018

Hæderstegn 2017
Hæderstegn 2016
Hæderstegn 2015

Hæderstegn 2014
Hæderstegn 2013Hæderstegn 2020Hæderstegn 2021
Hæderstegn 2012
Hæderstegn 2011
Hæderstegn 2010

Herunder bestemmelserne for Hæderstegnet:

Bestemmelser for Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn

§1
Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn (ROHT) er indstiftet den 27. april 1950 efter at have opnået Hans Majestæt Kong Frederik den IX’s approbation den 22. februar 1950.

§2
Hæderstegnet fremtræder som et sværd, på hvis klinge en officersringkrave, model 1767, med “det danske våben”, som det er udformet og gengivet i værnsmærket, hviler. Sværd og ringkrave er omgivet af en krans af egeløv.

Hæderstegnet findes i en stor og en miniature udgave.
Hæderstegnet bæres i et lodret bånd i røde og hvide farver og anlægges til uniform og civil højtidsdragt.
Hædertegnets bånd bæres til unform på samme måde som ordensbånd.

§3
Hæderstegnet kan af foreningen, efter enstemmig vedtagelse i dens bestyrelse, tildeles sådanne personer, såvel aktive militære som afskediget, og i ganske særlige tilfælde civile, hvem den mener særligt at burde hædre for deres indsats for reserveofficerskorpset som helhed og Reserveofficersforeningen i Danmark i særdeleshed.
Hæderstegnet kan i særlige tilfælde tildeles udlændinge.

§4
Foreningens bestyrelse kan ikke indstille noget medlem af bestyrelsen til Hæderstegnet. Motiverede indstillinger om tildeling af Hæderstegnet bliver kun behandlede, når mindst 10 medlemmer har underskrevet indstillingen.

§5
Hæderstegnet skal, når dets bærer er afgået ved døden, tilbagesendes til Reserveofficersforeningen i Danmark.

P.F.V
Robert Jørgensen
Kaptajn, formand.

F.Castenskiold-Benzon
Kaptajn, næstformand

P.Skeel
Kaptajn, sekretær

godkendt: (sign.) Frederik R.
Amalienborg, den 22. februar 1950

Hellerup, den 13. februar 1950.