Indkaldelse til ordinær generalforsamling

31. januar 2024 19:13 , af Peter Henrik Lynard

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Lørdag den 13. april 2024 kl. 14.00

På Aalborg Kaserne, Gammel Høvej 34, 9400 Nørresundby

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende kontingentår på grundlag af fremlagt budget.
 5. Valg af formand. (hvert andet år)
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Ad. pkt.6

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

 • Oberstløjtnant-R Lars Bak, FLV – er villig til genvalg for ét år.
 • Major-R Christian Thor Schlichting, HRN – er villig til genvalg.
 • Sektionschef-R Keld Molin, BRS – er villig til genvalg.
 • Seniorsergent-R Carsten Houtved Hansen, Hæren – har valgt at udtræde af bestyrelsen.

Ad. pkt. 7

Som revisor for en étårig periode foreslås genvalgt Mazars.  

Ad. pkt. 8

HPRD’s bestyrelse ønsker at stille forslag om ændring af HPRD’s nuværende logo. Bestyrelsens ønske er, at indføre nyt logo som stilistisk er inspireret af og baseret på foreningens 74 år gamle hæderstegn og 102 år gamle våbenskjold og identitet.

Vi ønsker et logo der, med udgangspunkt i det historiske, kan skabe fælles korpsånd og samle alle reservister på tværs af generationer, personelgrupper og baggrund.

Ved at give foreningens oprindelige logo en renæssance i et nyt format, ønsker vi at signalere at Forsvaret og Beredskabet skal tilbage til en Stærk Reserve, men på en ny og tidssvarende måde.

Andet

Ifølge Foreningens love § 8 skal forslag til valg og andre forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, formuleres skriftligt og være Foreningens sekretariat i hænde inden den 15. februar. Den endelige dagsorden vil være tilgængelig via foreningens hjemmeside www.hprd.dk snarest muligt efter 15. februar 2024 og senest 14 dage før generalforsamlingen.

HPRD-love kan læses via www.hprd.dk under menupunktet ” Om HPRD”. 

Foreningens Årsberetning og Årsregnskab for 2023 kan læses nedenfor.

Foto: Hovedvagten til Aalborg Kaserne. Fotograf: Trænregimentet 

Meld dig til her!