CIOR

CIOR står for ”Interrallied Confederation of Reserve Officers” og er en international sammenslutning af foreninger for reserven, primært for natolande. Organisationen havde sin start i 1948, hvor Belgien, Frankrig og Holland oprettede dette samlende organ for deres reservister. Organisationen tæller nu 36 nationer med samlet ca. 1,3 millioner officerer af reserven.

CIOR samles to gange om året, om sommeren og om vinteren, hvor de arbejder i seminarer med emner relateret til reserveenheder. Typiske emner for et seminar kan være, inkludering af reserveenheder til international tjeneste, påvirkningen af reserven igennem udvidelse af NATO eller arbejdsgiverstøtte til personel af reserven.

Formandskabet for CIOR går på omgang mellem de deltagende nationer, Frankrig er formand for organisationen frem til 2014. I øvrigt har organisationen overordnet to roller:

  • At yde støtte og information om reserverelaterede emner til NATO- alliancen
  • At udvikle og støtte en professionel udvikling af reserveofficerer

Samtidigt med at sommerseminarerne bliver afholdt, bliver der afholdt stævne indenfor militær idræt og træning. Ved seminarerne kan man indgå i flere forskellige undergrupper, så specialister eller yngre officerer får mulighed for at dyrke deres indgangsvinkel til problemstillingen i fokus. Et eksempel kunne være YROW ” Young Reserve Officers Workshop”.

Du kan læse mere om CIOR på organisationens hjemmeside: CIOR

CIOR MILITARY COMPETITION

Selve den militære konkurrence er en militær femkamp. Hvert hold består af 3 personer, mænd eller kvinder. Det danske landshold består normalt af to til tre hold og der kan være op til 50 hold som deltager i stævnet. Konkurrencen strækker sig over tre dage. Første dag afvikles skydninger med både pistol og gevær (værtslandets standardvåben). På anden dag gennemføres forhindringsbanerne, både i løb og svømning. På tredje dag gennemføres orienteringsdisciplinerne, hvilket består af orienteringsløb, kortlæsning, afstandsbedømmelse og håndgranatkast.

Alle kan træne sig op til at deltage. Selve træningen afholdes for det meste individuelt gennem deltagelse i feltsporten i den enkelte kreds, men ud over dette afvikles der årligt tre træningssamlinger, en til to udtagelseskonkurrencer og en til to landsholdssamlinger.