Sverige Reserveofficerare (SVEROF)

SVEROF kom til verden i 2001 ved sammenlægningen af den svenske hærs, flyvevåbnets og kystartilleriets reserveofficersforbund. 

Du kan læse mere om SVEROF på deres hjemmeside.

https://sverof.se/