PROTEKTOR

RESERVEN OG KONGEHUSET

Kongehusets centrale medlemmer er per tradition officerer i Rigets forsvar, men i moderne tid som et sidehverv til deres civile embedsudøvelse. Siden Reserveofficersforeningens grundlæggelse i 1919 har foreningen nydt Kongehusets bevågenhed. Den har ikke blot har været rituel, men båret præg af Kongehusets forbilledlige engagement og praktiske erfaring med og i Reserven, og konkret viden om Reservens styrker og udforinger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var under Den Kolde Krig tilknyttet Lottekorpset. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var Reserveofficersforeningens Protektor i perioden 1971-2004, gjorde tjeneste som fransk reserveofficer i Algeriet 1959-62. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er uddannet reserveofficer. HPRD nuværende protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, er ligeledes uddannet reserveofficer, og har et krævende og varieret tjenesteforløb i Reserven. H.K.H. Prins Joachim har været foreningens protektor siden april 2004.

Nedenfor kan du læse protektors nytårshilsen til personel af Reserven.

 

HANS KONGELIGE HØJHED PRINS JOACHIMS NYTÅRSHILSEN TIL PERSONEL AF RESERVEN

2020 var om noget et anderledes år for alle og dermed også for Reservens personel, der, som altid, har deltaget aktivt og effektivt i løsning af Forsvarets opgaver i Danmark og under fremmede himmelstrøg – trods den pandemi, som stadig hærger det meste af verden.

Der vil i umiddelbar fremtid åbne sig flere muligheder for tjeneste til Reservens personel med antallet af nye totalforsvarsenheder. Det bliver markant anderledes end det, som mange reservister blev uddannet til før 2005. Samtidig vil nye strukturer åbne muligheder, hvor reservistens kombination af militære og civile kompetencer bliver en styrkelse af Forsvaret. Centralt for disse muligheder er uddannelse – både grunduddannelse af høj kvalitet samt livslang efter- og videreuddannelse – for at vedligeholde og udvikle både militære og civile færdigheder. Det bliver morgendagens orden i 20’erne at forblive relevant, agil og skarp.

I de kommende år vil vi se Forsvarsakademiets kurser blive foldet ud til glæde for alle de reservister, som ønsker at gøre brug af disse tilbud og muligheder. Alle reservister kan på disse studier og via e-learning udvikle deres militære kompetencer som supplement til de civile, og meget tyder på, at antallet af studiepladser vil matche reservens begrundede forventninger i løbet af de kommende år.

Desuden er det nu en mulighed for alt Forsvarets personel ”at klikke ind og ud”, så både Forsvaret og det civile erhvervsliv på skift kan få gavn af den kumulerede viden og erfaringer i skiftende ansættelsesforhold som fast ansat og reservist.

Jeg “klikkede” selv ind som fastansat sidste år i forbindelse med min videreuddannelse i Frankrig ved Centre des Hautes Études Militaires på Ècole Militaire og bestrider nu en tidsbestemt stilling. For mig er det en spændende mulighed for at tjene Danmark og Forsvaret på en meget konkret og meget relevant måde. Jeg kan anbefale alle at gribe en sådan chance, hvis muligheden på et tidspunkt byder sig, og alle øvrige omstændigheder såsom familie, karriere og livsvilkår går op i en højere enhed.

Jeg takker for og anerkender Reservens engagement og indsats i 2020.

Jeg ønsker hver enkelt og dennes familie et glædeligt nytår og et spændende 2021.