PROTEKTOR

RESERVEN OG KONGEHUSET

Kongehusets centrale medlemmer er per tradition officerer i Rigets forsvar, men i moderne tid som et sidehverv til deres civile embedsudøvelse. Siden Reserveofficersforeningens grundlæggelse i 1919 har foreningen nydt Kongehusets bevågenhed. Den har ikke blot har været rituel, men båret præg af Kongehusets forbilledlige engagement og praktiske erfaring med og i Reserven, og konkret viden om Reservens styrker og udforinger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var under Den Kolde Krig tilknyttet Lottekorpset. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var Reserveofficersforeningens Protektor i perioden 1971-2004, gjorde tjeneste som fransk reserveofficer i Algeriet 1959-62. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er uddannet reserveofficer. HPRD nuværende protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, er ligeledes uddannet reserveofficer, og har et krævende og varieret tjenesteforløb i Reserven. H.K.H. Prins Joachim har været foreningens protektor siden april 2004.

Nedenfor kan du læse protektors nytårshilsen til personel af Reserven.

HANS KONGELIGE HØJHED PRINS JOACHIMS NYTÅRSHILSEN TIL PERSONEL AF RESERVEN

2023 udgjorde på mange måder et vendepunkt for Danmarks Forsvar som helhed - og for Reserven.

Et bredt flertal i Folketinget indgik aftaler om både en hårdt tiltrængt genopbygning af Forsvarets fundament, et nyt og historisk stort og langtrækkende forsvarsforlig samt yderligere ekstra bevillinger for at sikre langtidsstøtten til Ukraine.

Selvom det på mange måder er opløftende, må vi ikke glemme at det sker på et tragisk grundlag. Ufreden banker stadig på døren og mørke skyer truer i horisonten. Den sikkerhedspolitiske situation kan snart synes at være i konstant forværring. Krigen raser stadig i Ukraine og går nu snart ind i sit tredje år. Alt imens kommer flere smertefulde konflikter og spændinger til.

Det påvirker os alle dybt når verdens uroligheder kommer tæt på og trænger sig ind i vores hjem og vores stuer. Vi mærker det på egen krop når energikrisen sniger sig ind i hverdagen, og vi påvirkes af det når vi dagligt ser hjerteskærende billeder fra de forfærdelige og tragiske konfliktområder i medierne.

Europa og Danmark står overfor et nyt og mere alvorligt trusselsbillede. Det er bekymrende, men samtidigt får det os også til at stå tættere sammen. Således blev 2023 også året hvor vi oplevede den niende udvidelse af NATO med den endelige optagelse af Finland i foråret. Det bliver spændende at se hvornår den længe ventede optagelse af Sverige bringer det sidste af vores nordiske broderfolk ind i alliancen.

Herhjemme står Forsvaret over for en meget omfattende opgave med den historiske genopbygning og de markante investeringer der kommer til at finde sted over de næste mange år. Forsvarets kommende forandring kommer på mange måder til at påvirke hele samfundet, ikke mindst med udsigten til en øget værnepligt og en større og veluddannet reserve på alle niveauer.

Derfor glæder det mig også særligt at se hvordan både befolkningen og erhvervslivet tager imod nye initiativer der støtter op om vores reservestyrke. Det gælder både uniform på jobbet-dag hvor frivillige og reservister har mulighed for på deres arbejdsplads eller studie at vise, hvad de gør for det danske forsvar og beredskab, men også når store danske erhvervsvirksomheder indgår aftaler om at give medarbejdere fri med løn til militær tjeneste.

Det vidner om både samfundssind og forsvarsvilje. Lad os håbe på endnu mere støtte og endnu flere initiativer i fremtiden til at understøtte reservens indsats for Forsvaret og for Danmark.

Afslutningsvist vil jeg udtrykke min dybeste respekt og anerkendelse af Reservens indsats i året der gik, og ønske alle reservister og deres familier et rigtigt glædeligt nytår. Tak til jer, fordi I gør en forskel for Danmark!