PROTEKTOR

RESERVEN OG KONGEHUSET

Kongehusets centrale medlemmer er per tradition officerer i Rigets forsvar, men i moderne tid som et sidehverv til deres civile embedsudøvelse. Siden Reserveofficersforeningens grundlæggelse i 1919 har foreningen nydt Kongehusets bevågenhed. Den har ikke blot har været rituel, men båret præg af Kongehusets forbilledlige engagement og praktiske erfaring med og i Reserven, og konkret viden om Reservens styrker og udforinger.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II var under Den Kolde Krig tilknyttet Lottekorpset. Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, der var Reserveofficersforeningens Protektor i perioden 1971-2004, gjorde tjeneste som fransk reserveofficer i Algeriet 1959-62. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er uddannet reserveofficer. HPRD nuværende protektor, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, er ligeledes uddannet reserveofficer, og har et krævende og varieret tjenesteforløb i Reserven. H.K.H. Prins Joachim har været foreningens protektor siden april 2004.

Nedenfor kan du læse protektors nytårshilsen til personel af Reserven.

 

HANS KONGELIGE HØJHED PRINS JOACHIMS NYTÅRSHILSEN TIL PERSONEL AF RESERVEN

2022 var endnu et helt særligt og foranderligt år for Danmark og Forsvaret – og også for Reservens personel.

Tiden flyver, og vi glemmer nærmest, at 2022 faktisk startede med en nedlukning af Danmark på grund af Covid-19 – og aldrig så snart landet genåbnede, blev pandemien afløst af Ruslands invasion af Ukraine. Det satte ikke blot Danmark, men store dele af Europa under et økonomisk og energimæssigt pres.

Krigen førte til en omfattende økonomisk og militær støtte til Ukraine; det varmede at se den omsorg og gæstfrihed, danskerne udviste i nødens stund, da ukrainske flygtninge skulle underbringes og hjælpes til en ny tilværelse af ukendt varighed i Danmark.

Trods de forfærdelige og tragiske omstændigheder i Ukraine kunne vi alle konstatere, at forsvaret af Danmark og de vestlige demokratier fik en seriøs behandling i den offentlige og folkelige debat.

Historisk var det også at opleve den beslutsomhed, som Sverige og Finland udviste, da begge lande indgav ansøgning om medlemskab af NATO. Dette giver det nordiske militære samarbejde et nyt og spændende perspektiv – også for samarbejdet i de nordiske landes reserve, som i næsten 90 år har været tæt og tillidsfuldt.

Herhjemme blev man politisk meget hurtigt enige om ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik”. Det første element i denne aftale blev allerede gennemført i juni 2022, da det danske forsvarsforbehold blev afskaffet ved en folkeafstemning. De øvrige dele af aftalen vil blive gennemført i 2023, hvor et historisk langvarigt forsvarsforlig forventes aftalt.

For Forsvaret og forsvarets reserve betyder dette forventeligt en forandring med større fokus på dansk territorium og etablering af en større og veluddannet reserve på alle niveauer.

Winston Churchills devise om reservistens rolle som ”Twice a citizen” får formodentlig nyt og opdateret indhold – ikke mindst når det sættes i perspektiv til et stigende samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet, der både vil omfatte den egentlige forsvarsindustri i Danmark og det stigende samarbejde i InterForce.

Jeg vil afslutningsvis udtrykke min respekt for og anerkendelse af Reservens engagement og indsats i 2022 og udtrykke mit ønske om, at alle reservister har haft mulighed for at fejre jul i fredens ånd.

Jeg ønsker hver enkelt reservist og din familie et glædeligt nytår og et spændende 2023.