HPRD bestyrelse

HPRD bestyrelse har op til ni medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne deltager i diverse udvalg i foreningen repræsenterer foreningen med en eller flere kontakt- eller mødefunktioner.

Der er udgivet en forretningsorden, der detaljeret forklarer udvalgsstrukturen. Den finder du her: HPRD forretningsorden

Du kan skrive samlet til bestyrelsen via e-mailen: bestyrelsen@hprd.dk

Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at opstille til valg. Hvert år er der fire eller fem medlemmer på valg, idet valgperioden er to år.

Ønsker man at opstille, er seneste frist (jf. lovene) ca. en måned før generalforsamlingen, men kandidater opfordres til at melde deres interesse enten fra november til primo januar idet de så kan annoncere deres kandidatur i bladet Reserven.

Overvejer du at deltage i bestyrelsesarbejdet, så tøv ikke: Henvend dig til et bestyrelsesmedlem og hør nærmere om opgaver, tidsforbrug og opstillings- og valgprocedure.

Den siddende bestyrelse lægger vægt på at behandle alle kandidater lige, og give dem de bedste muligheder for at forberede sig til valget og til bestyrelsesarbejdet.

Valget gennemføres jf. lovene på følgende måde:

Såfremt der bliver kampvalg, gennemføres afstemningen via en stemmeseddel, hvor alle kandidater står på, og hvor der så kan stemmes på 5 af dem. Dirigenten udpeger 1 af 2 stemmetællere, der efterfølgende optæller de afgivne stemmer. Samtidig gennemfører dirigenten kontrol af fuldmagterne.

Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til ét navngivet medlem, der deltager i generalforsamlingen. Et medlem kan dog højst afgive stemme for 5 fraværende medlemmer i henhold til fuldmagt. Fuldmagter skal for at være gyldige være modtaget per brev eller scannet og per e-mail på Foreningens adresse senest 3. søgnedag før generalforsamlingen. Fuldmagten kan hentes her: Fuldmagt

[Fuldmagt til generalforsamlingen, klik her: Fuldmagt]

Som udgangspunkt foretrækker bestyrelsen at der er flere kandidater end pladser, så de fremmødte stilles over for et valg mellem forskellige baggrunde og tilgange til HPRD virke.

Opstillende der ikke bliver valgt, vil som oftest alligevel kunne støtte bestyrelsen i en arbejdsgruppe eller to, og der vil sandsynligvis opstå muligheder for at indtræde i bestyrelsen som suppleant.