Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark er interesse-
og fagorganisation for alt personel af reserven i det danske forsvar

Læs flere nyheder

Ingen begivenheder.
Ingen begivenheder.

HPRD er den eneste organisation for alt personel af reserven