HPRD Sikkerhedspolitisk Seminar

HPRD Sikkerhedspolitsk Seminar 2023

HVIS KRIGEN KOMMER - ANNO 2023

SIKPOLSEM 2023 blev afholdt lørdag den 30. september - søndag den 01. oktober 2023 på Vordingborg kaserne.

Med udgangspunkt i den husstandsomdelte pjece “Hvis Krigen Kommer”, der blev der udsendt af Statsministeriet i januar 1962, vil vi kigge nærmere på hvordan en tilsvarende pjece ville se ud i en 2023 version.

Pjecen fra 62 blev omdelt for at informere den danske befolkningen om trusler, fakta og forebyggelse i forbindelse med et eventuelt angreb mod dansk territorium, herunder et atomangreb.

Du kan finde mere om den originale pjece her.

Talere

 • Stabschefen for Hjemmeværnskommandoen BG Henrik Berg
 • CEO UXV Technologies, Steven Friberg
 • Ruslandsekspert Claus Mathiesen
 • National forsvarsteknologisk udvikling ved Lars Bo Larsen
 • Tidl. ambassadør Michael Zilmer-Johns
 • Forsvarsminister Troels Lund Poulsen
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB - Sverige
 • Kriseforsker Kristoffer Albris 
 • Chefen for Center for Reservestyrken, OL Torben Egidiussen
 • Professor Jens Myrup Pedersen
 • Direktør for beredskabsstyrelsen Laila Reenberg
 • Formand Hovedorganistationen for Personel af Reserven Danmark, OL-R Jesper Schneider

Video optagelser

Som betalende HPRD medlem kan du se videooptagelser fra HPRD Sikkerhedspolitisk seminar 2023 ved at logge ind og trykke på knappen:

SIKPOLSEM 2023 Video

HPRD Sikkerhedspolitisk Seminar 2022

GENOPRUSTNING AF DANMARK

SIKPOLSEM 2023 blev afholdt fredag den 30. september - lørdag den 01. oktober 2022 på Vordingborg kaserne.

Efter 30 års nedrustning, afvikling og omstilling til kamp mod irregulære styrker og militser i fjerne lande har krigen i Ukraine åbnet øjnene for den brede offentlighed herhjemme. Et stærkt forsvar kan være med til at sikre freden, lyder det nu. 

Det første spadestik til genoprustningen af Forsvaret er taget med det nationale kompromis. Nu ser vi tilsyneladende en politisk vilje til at gøre noget. Men præcis hvad skal der gøres? Hvor mange penge skal der bruges, og på hvad? Hvilken rolle skal Reserven spille? Hvad stiller vi op mod de effektive og billige droner, som vi har set i aktion i Armenien og Ukraine? 

Det er blot nogle af spørgsmålene vi vil prøve at få svar på, til hvad der uden tvivl bliver en af Danmarks stærkeste foredragsrækker på forsvarsområdet.

Talere

 • Militær forsker ved Center or Maritime Operaitoner, OK Anders Puck Nielsen
 • Ph.d og ekstern lektor i Europæisk Sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet, MJ-R Jeppe P. Trautner
 • Fhv Kontreadmiral og formand for Folk & Sikkerhed, Torben Ørting Jørgensen
 • Chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, GL Kim Jesper Jørgensen
 • Chef i Center for Rekruttering og Karriere i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, OL Kenneth Strøm
 • Chef for Udviklings- og Analyseafdelingen i Hjemmeværnskommandoen, OL Jonas Bille
 • Chef for Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademinet, Niels Bo Poulsen
 • Forsvarsminister Morten Bødskov
 • Politisk konsulent i Dansk Erhverv, Frederik Bergenfels Friis
 • Divisionschef for Operationsdivistionen i Beredskabsstyrelsen, Vicedirektør Peter Kragh
 • Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Chef i Dansk Industri, Joachim Finkielman

Video optagelser

Som betalende HPRD medlem kan du se videooptagelser fra HPRD Sikkerhedspolitisk seminar 2023 ved at logge ind og trykke på knappen:

SIKPOLSEM 2022 Video