Løn & tillæg for OF-R

Løn & tillæg jf. aftaler indgået med Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark (HPRD) (OK 21)
  Beløb opdateret pr. 1. oktober 2023.      
5.1. Nyt lønsystem:      
         
  I henhold til aftale mellem HPRD og FPS om løn- og ansættelsesvilkår for beredskabsofficerer og officerer af reserven med rådighedstjeneste af 13. april 2023, ydes følgende basisløn: Årligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. år
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. mdr.
  Løngruppe 1 omfatter sekondløjtnanter 249.025,00 24.055,75
  Løngruppe 2 omfatter løjtnanter og mestre af reserven 265.000,00 25.598,93
  Løngruppe 3 omfatter premierløjtnanter, reservelæger af 2. grad, reservedyrlæger af 2. grad, reservetandlæger af 2. grad samt korpsmestre 288.345,00 27.854,05
  Løngruppe 4 omfatter kaptajner / kaptajnløjtnanter, reservelæger af 1. grad, reservedyrlæger af 1. grad, reservetandlæger af 1. grad samt sektionsledere 327.665,00 31.652,36
         
  Løngruppe 5 omfatter majorer / orlogskaptajner og sektionschefer Årligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. år
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. mdr.
  Basisløninterval (nedre) 471.000,00 45.498,48
  Basisløninterval (øvre) 500.000,00 48.299,88
         
  Løngruppe 6 omfatter oberstløjtnanter / kommandørkaptajner, overlæger, overdyrlæger, overtandlæger samt stabslæger af 2. grad Årligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. år
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. mdr.
  Basisløninterval (nedre) 534.703,00 51.652,18
  Basisløninterval (øvre) 575.745,00 55.616,82
         
  Løngruppe 7 omfatter oberster / kommandører og brigadegeneraler / flotilleadmiraler Årligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. år
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. mdr.
  Basisløninterval (nedre) 592.911,00 57.275,05
  Basisløninterval (øvre) 704.880,00 68.091,23
         
5.2 TILLÆG
         
5.2.1 Forsvars- og beredskabstillæg (PG):      
         
  Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 2, 3 og 4 ydes et pensionsgivende forsvars- og beredskabstillæg, der udgør: Årligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. år
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. mdr.
  Forsvars- og beredskabstillæg - sats 3 LKO 2110 21.400,00 2.067,23
         
5.2.2 Kvalifikationstillæg (PG):      
         
  Til beredskabsofficerer og officerer af reserven ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg jf. nedenstående. Årligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. år
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. mdr.
  Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 3 ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Opnås der ikke enighed om andet, udgør tillægget 25.300 kr. årligt - sats 1. LKO 2996 25.300,00 2.443,97
  Til beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 4 ydes et individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg. Opnås der ikke enighed om andet, udgør tillægget 39.300 kr. årligt - sats 2 (Samtidig bortfalder VUT I-tillægget) LKO 2996 39.300,00 3.796,37
         
5.3 ANDRE TILLÆG
         
5.3.1 Vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste (IPG):      
         
  Beredskabsofficerer eller officerer af reserven i løngruppe 1-5, der deltager i vagt-, øvelse eller beredskabstjeneste af 24 timers varighed på tjenestested (inkl. eventuel daglig tjeneste), ydes én erstatningsfrihed pr. døgn for deres døgntjeneste (se note nedenfor*). Der ydes herudover en godtgørelse pr. døgn, der udgør: Dagligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. døgn
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. døgn
  Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 1, 2 og 3 i Forsvaret LKO 6268 640,00 741,89
  Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 4 i Forsvaret 757,00 877,51
  Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 5 i Forsvaret 945,00 1.095,44
  Godtgørelse pr. døgn - løngruppe 2, 3,4 og 5 i Beredskabsstyrelsen 435,00 504,25
  * Erstatningsfriheden udbetales ved afslutningen af den enkelte periode for rådighedstjeneste. Erstatningsfriheden beregnes som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg).
         
5.3.2 Tilkaldevagttillæg (IPG):      
         
  Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 5 kan pålægges at have tilkaldevagttjeneste, for hvilken der ydes et tilkaldevagttillæg. Tillægget ydes for en 24 timers perioden. Tilkaldevagten medregnes ikke som arbejdstid, med mindre den pågældende vagt aktualiseres. I så fald medregnes den faktiske tjeneste fra mødetidspunktet. Tilkaldevagttillægget beregnes som 3,2 time x den enkeltes timeløn på hverdage og 4,9 timer på lør-, søn- og helligdage (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg). Hverdage LKO 6296
  Lør-, Søn- og helligdag LKO 6297
  Tilkaldevagttillægget kan ikke oppebæres under sejlads med søværnets skibe (med undtagelse af ophold i basehavn). Videre kan tilkaldevagttillægget ikke oppebæres, såfremt der til stillingen er knyttet et forhøjet eller særligt tillæg begrundet i den omhandlende tjeneste.
         
5.3.3 Sø-øvelsesdage (IPG):      
         
  Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 5, der deltager i sejlads af mindst 24 timers varighed, optjener for hvert påbegyndt kalenderdøgn én sø-øvelsesdag for deres døgntjeneste. Søøvelsesdage udbetales ved afslutningen af den enkelte periode for rådighedstjeneste. Ved udbetaling beregnes søøvelsesdagen som 7,4 time x den enkeltes timeløn (beregnes af basislønnen, funktions- og kvalifikationstillæg samt forsvars- og beredskabstillæg). LKO 6286
         
5.3.4 Fridage for tjeneste til søs (IPG):      
         
  For sejlads af mindst 24 timers varighed på lørdage, søndage eller helligdage optjener beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 5 ud over søøvelsesdagen en fridag for tjeneste til søs, der udgør: Dagligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. døgn
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. døgn
  Fridage for tjeneste til søs LKO 2631 1.303,32 1.510,80
         
5.3.5 Merarbejdetillæg (IPG):      
         
  Beredskabsofficerer og officerer af reserven i løngruppe 1 - 4 honoreres med et tillæg for eventuelt merarbejde. Merarbejdetillægget ydes for tjeneste, hvor den præsterede arbejdstid er 9 timer eller mere. Merarbejdetillægget ydes ikke på, hvor der oppebæres tillæg for vagt, øvelse og sejlads.  Dagligt grundbeløb
i MAR 12 niv.
kr. pr. døgn
Beløb pr.
1. oktober 2023
kr. pr. døgn
  Løngruppe 1 LKO 4109 361,00 418,47
  Løngruppe 2 407,00 471,79
  Løngruppe 3 485,00 562,21
  Løngruppe 4 562,00 651,47
         

 

FPS administrativ vejledning for beredskabsofficerer af reserven og officerer af reserven i Forsvaret

https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2020/reserven/-vejledning_til_beredskabsofficerer_og_officerer_af_reserven-.pdf 

 Har du spørgsmål, beder vi dig om at kontakte sekretariatet via hprd@hprd.dk