Løn & Ydelser

Du kan altid finde den nyeste overenskomst på Retsinformation.

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9412

Du kan også se en beregner for den gældende overenskomst her.

https://medarbejder.forsvaret.dk/da/reserven/beregner-for-ny-overenskomst-med-hovedorganisationen-af-personel-af-reserven-i-danmark/

FPS administrativ vejledning for beredskabsofficerer af reserven og officerer af reserven i Forsvaret

https://medarbejder.forsvaret.dk/globalassets/hr-portal/dokumenter/2020/reserven/-vejledning_til_beredskabsofficerer_og_officerer_af_reserven-.pdf 

 Har du spørgsmål, beder vi dig om at kontakte sekretariatet via hprd@hprd.dk