Nordisk Præsidium

Nordisk Præsidium er samarbejdsforum for formandskabet i de nordiske reserveofficers- og reservistorganisationer. Præsidiet mødes 2 gange
årligt og koordinerer fælles nordiske aktiviteter som f.eks. optræden i CIOR, NORDEFCO og nordisk feltsport.

Danmark repræsenteres af HPRD’s formand og Formanden for Reservens Idrætsråd (RIR).

Man kan læse mere om de øvrige nordiske organisationer på deres hjemmesider.

Finland: Finnish Reserveofficers Association
Norge: Norske Reserveoffisers Forbund
Sverige: SVEROF

Under Nordisk Præsidium findes bl.a. nordisk mesterskab i feltsport.