Norsk Reserservistforbund (NROF)

NROF

Norsk Reservistforbund (NROF) er en politisk uafhængig organisation som blev stiftet i 1896. Forbundet har 7000 medlemmer fordelt på 57 lokalafdelinger.

NROF er en landsdækkende organisation med formål at støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen. Dette gennem aktiviteter som bidrager til at medlemmene har god forståelse for Forsvaret og kan optræde som gode ambassadører. Videre bidrager NROFs aktiviteter til at medlemmerne er bedre rustet til at tilfredsstille Forsvarets krav, og derigennem kan være en værdifuld ressource i styrkestrukturen. NROF er et bindeled mellem Forsvaret og det civile samfund og bidrager aktivt til at bygge forsvarsvilje i befolkningen.

Forbundet sætter medlemmerne i centrum og varetager reservisternes interesser uden at være et fagforbund.'

Du kan læse mere om NROF på deres hjemmeside.

https://www.nrof.no/om-nrof/

 

Pro Patria

NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund - udgiver et glimrende medlemsblad ved navn Pro Patria som kan læses på deres hjemmeside.

Pro Patria artikler: https://www.nrof.no/pro-patria-artikler/

Alle publikationer af bladet Pro Patria i kronologisk rækkefølge: https://www.nrof.no/flippingbook/