Generalforsamling

Den årlige generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Der vælges bestyrelsens formand og medlemmer, foreningens love kan justeres, og forslag vedtages.

Generalforsamlingen afholdes en lørdag i marts eller april, og typisk på et militært etablissement. De fleste deltager i civil, men det er valgfrit. Forud for hovedbegivenheden kan der afholdes seminarer, og der er tradition for et forårsmøde mellem hovedbestyrelsen og kredsformændene ved denne lejlighed.

Generalforsamlingen omfatter jf. foreningens love bestyrelsens beretningforuden årsregnskabet.