Bliv medlem

HPRD medlemskab

Som medlem af HPRD kan optages:
a) Personel, der har gennemgået en uddannelse som officerer af reserven eller dertil svarende uddannelse, samt fratrådte officerer af linjen, der er overgået til reserven.
b) Personel, der har gennemgået en sergentuddannelse eller dertil svarende uddannelse og er overgået til reserven.
c) Personel, der er konstabler, der er overgået til reserven.
d) Elever på skoler under Forsvarsministeriet, der ikke er omfattet af § 4 a), b) eller c).
Som associeret medlem (ingen stemmeret på Foreningens generalforsamlinger) kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse endvidere optages:
e) Militært og civilt personel af reserven under Forsvarsministeriet, der – uden at være officersuddannet eller have gennemgået en hermed ligestillet uddannelse – ønsker at søge sin og sin personelgruppes interesser varetaget inden for rammerne af Foreningens formålsbestemmelse eller ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.
f) Erhvervsvirksomheder, organisationer og lignende, der ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.

Feltsport medlemskab

Feltsport er FKO's tilbud til både tjenestegørende, personel af reserven og frivillige om at vedligeholde grundlæggende militære færdigheder i deres fritid. Feltsport gennemføres i regi af HPRD's lokale kredse, hvor du får rig lejlighed til at socialisere med andre feltsport interesserede på tværs af grader og tjenestested. Forsvaret giver tilskud til afholdelse af Feltsport indenfor følgende retninger:
A) Terrænsport
B) Skydning
C) Militær Fysisk Træning

Feltsport og HPRD medlemskab er ikke sammenhængende. Du kan melde dig ind i det ene eller begge dele.