Bliv medlem

Er du klar til at gøre en forskel og styrke Danmarks forsvar?

Meld dig ind i dag og styrk din faglige og sociale udvikling i Reserven

Vores forening arbejder dedikeret for at opretholde en effektiv Reserve til gavn for Danmark.

Vores historiske rødder er at organisere reserveofficererne, men i dag repræsenterer vi alt personel af Reserven.

Ved at blive en del af vores fællesskab, bidrager du ikke kun til Danmarks sikkerhed, du får også rig mulighed for personlig og faglig udvikling.

Vi tilbyder spændende udlandsrejser, feltsport og skydeaktiviteter. Du er garanteret nogle gode bekendtskaber og et godt netværk. Samtidig får du adgang til inspirerende foredrag og andre aktiviteter, der fremmer en troværdig dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vores aktiviteter kredser alle om forsvaret, Reserven og naturligvis dig og din rolle i et moderne forsvar.

Som medlem af HPRD bliver du en del af et landsdækkende netværk organiseret i 9 lokale kredse. Vi samarbejder tæt med Forsvarsministeriets myndigheder om at forbedre vilkårene for vores reservister ligesom vi arbejder hånd i hånd med andre forsvarsvenlige organisationer både i Danmark og internationalt.

Meld dig ind i dag og styrk dine forudsætninger for at blive en bredt anvendelig officer eller reservist. Vi lover dig oplevelser og bekendtskaber.

HPRD medlemskab

Som medlem af HPRD kan optages:
a) Personel, der har gennemgået en uddannelse som officerer af reserven eller dertil svarende uddannelse, samt fratrådte officerer af linjen, der er overgået til reserven.
b) Personel, der har gennemgået en sergentuddannelse eller dertil svarende uddannelse og er overgået til reserven.
c) Personel, der er konstabler, der er overgået til reserven.
d) Elever på skoler under Forsvarsministeriet, der ikke er omfattet af § 4 a), b) eller c).
Som associeret medlem (ingen stemmeret på Foreningens generalforsamlinger) kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse endvidere optages:
e) Militært og civilt personel af reserven under Forsvarsministeriet, der – uden at være officersuddannet eller have gennemgået en hermed ligestillet uddannelse – ønsker at søge sin og sin personelgruppes interesser varetaget inden for rammerne af Foreningens formålsbestemmelse eller ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.
f) Erhvervsvirksomheder, organisationer og lignende, der ønsker at deltage i eller støtte Foreningens virksomhed.

Feltsport medlemskab

Feltsport er FKO's tilbud til både tjenestegørende, personel af reserven og frivillige om at vedligeholde grundlæggende militære færdigheder i deres fritid. Feltsport gennemføres i regi af HPRD's lokale kredse, hvor du får rig lejlighed til at socialisere med andre feltsport interesserede på tværs af grader og tjenestested. Forsvaret giver tilskud til afholdelse af Feltsport indenfor følgende retninger:
A) Terrænsport
B) Skydning
C) Militær Fysisk Træning

Feltsport og HPRD medlemskab er ikke sammenhængende. Du kan melde dig ind i det ene eller begge dele.

Administrationsgebyr

Da vi opkræver kr. 150 i administrationsgebyr for ikke at være tilmeldt Betalingsservice, vil vi opfordre dig til allerede nu at tilmelde din kommende betaling af årskontingent pr. 1. januar 2025 til Betalingsservice: 

  • Betalingsservice nr.: 02940507
  • Deb.gr.nr.: 00001
  • Kundenr.: Dit medlemsnr.

Bemærk at kontingent dækker perioden 1. januar til 31. december år xx.