Webinarer

HPRD afholder og deltager løbende i forskellige former for debatter og webinarer.
Når det er muligt optages disse og lægges på siden her for HPRD's medlemmer så man har mulighed for at se eller gense disse.
 
Videoerne er tilgængelige til højre for beskrivelsen når man er logget ind på siden.
(Er du endnu ikke medlem af HPRD så skynd dig at melde dig ind her)

HPRD Online Medlemsmøde

Onsdag d. 21. februar 2024 havde formand for HPRD, OL-R Jesper Schneider og næstformand OL-R Kristian Teglbjærg, som et nyt tiltag, inviteret til online medlemsmøde den 21. februar, for at gennemgå nogle af de ting som bestyrelsen arbejder med for tiden, og for at fortælle mere om aktiviteter i ind- og udland.

Dagsordnen indeholdt følgende og blev afrundet med spørgsmål og kommentarer fra deltagerne.

1.Intro
2.Forligsproces og delaftaler
3.Internationalt
4.Rekrutteringsinitiativer
5.Aktivitetsudvalg
6.Tjeneste Uddannelse og Karriereudvalg
7.Kommunikationsudvalg
8.Aftaleudvalg (overenskomst)

Nordisk Reservist Seminar

Lørdag d. 28. oktober 2023 deltog HPRD i Nordisk Reservistseminar på Forsvarsmuset i Akershus Fæstning i Oslo. 
Formålet med seminaret var at give et indblik i reservistordningerne i de nordiske lande, samt at give mulighed for diskution og spørgsmål til disse.

Orienteringer ved:
- Hovedorganisationen for Personel af Reserven Danmark (HPRD) Formand Oberstløjtnant Jesper Schneider
- Finlands Reserveofficersförbund (FROF) Major Markus Lassheikki
- Sveriges Reserveofficerare (SVEROF) Formand Kaptajn Magnus Konradson
- Norsk Reservistforbund (NROF) Formand Oberst Jørn Buø

Varighed: 1 time og 28 minutter

HPRD's Kend dit Forsvar: Artilleri

Webinar afholdt d. 27. maj 2021

Indlægsholder:
Chefen for S7 ved DAR, major Jesper Olesen

Varighed: 1 time og 7 minutter

 

 

HPRD's Kend dit Forsvar: Droner

Webinar afholdt d. 22. april 2021

Indlægsholder:
Chefen for Kapacitetscenter UAS ved FMI, major Morten Hvalsøe-Dybdahl

Varighed: 1 time og 8 minutter