Hvad er Reserven?

Hvad er Reserven?

Reserven er gruppen af militært personel, der ikke er militært fastansat i Forsvaret, men har tegnet kontrakt med Forsvaret om at stå til rådighed for militær tjeneste. (Tilsvarende har Beredskabsstyrelsen en reserve af ikke-fastansat kontraktbundet personel, der også er organiseret i HPRD).

Reserven består af soldater af alle grader fra konstabel- og sergentgruppen og officerer op til rang af oberst. Alle har en fuld militær uddannelse, der tilsvarer det fastansatte personels. Mange reservister er tidligere fastansat linjepersonel, der har forladt Forsvaret, og ligesom de øvrige reservister har et civilt arbejde som primært erhverv.

Hvorfor Reserven?

Militære forsvar anvender reservepersonel af flere grunde, hvoraf den vigtigste nok er at det er den billigste måde at anvende personel på. Er en reservist indkaldt til tjeneste 35 dage om året, er han gratis for Forsvaret årets øvrige 330 dage. Af den grund anvendes Reserven typisk ved spidsbelastninger. Eksempelvis var hver femte til internationale operationer udsendt officer i 2008 af Reserven. For det andet er Reserven brobygger mellem det civile samfund og Forsvaret. Den bringer civile værdier og ideer ind i Forsvaret og er Forsvarets ambassadører i det civile. For det tredje besidder et stort flertal af reservisterne attraktive civile kompetencer, som Forsvaret direkte eller indirekte har nytte af. For det fjerde giver det at have en Reserve Forsvaret operationel fleksibilitet: Man kan med ganske kort varsel trække nødvendigt reservepersonel ind, eller forstærke eller erstatte udsendt personel når sliddet er stort.

Hvor stor er Reserven i Danmark?

I 2013 har omkring 3.000 reservister har i 2013 rådighedskontrakt med Forsvaret, og de leverer omkring 25.000 indkommanderingsdage svarende til ca. 120 årsværk. Reelt leveres størsteparten af indkommanderingsdagene af under 1.000 reservister. Det danske forsvar anvender omkring 0,3 % af forsvarsbudgettet til Reservens rådighedtjeneste, og er som Estland og Italien blandt de NATO-lande der bruger Reserven mindst. I modsætning hertil anvender Storbritannien og USA fra 5 til 10 procent af forsvarsbudgettet på deres reserver.